top of page
Druïdisme sjamanisme Vlaanderen

Druïdisme

tussen Natuur en Cultuur

Wie het Woud wil kennen, moet het betreden.

Hieronder bevindt zich het aanbod van lessen en diensten in ons Druïdische luik.

Het Druïdisme ontvouwt zich vanuit de actieve verbinding tussen jou en de wereld.
Het is een animistische visie met sjamanistische aspecten.

Alle workshops, lesmodules, ceremoniën en riten worden gegeven vanuit traditionele grondstructuren. 

Het Druïdische werkterrein kent traditioneel enkele aspecten:

De vijfjarige opleiding behandelt elk van deze aspecten.

Logo Druïdisme Ahawa
Image by Donald Giannatti
sjamanisme Foto: John Royle

01

02

04

Keltische Vuur feest en 
Zonne feest Ceremonies

Leven met de Tijden..

Het nieuwe Jaar begint met de donkere maan nabij Samonis/Samhuinn. Dan wordt het nieuwe Vuur ontstoken tijdens een speciale daartoe bestemde ceremonie.
Begin November Samonis/Samhuinn en begin mei Belotenes/Beltaine zijn de belangrijkste feesten. Zij delen het Jaarwiel in Winter en Zomer.
Twee kleinere Vuurfeesten vullen hen aan: begin februari: Ambiuolcia/Imbolc en begin augustus Oinacos Lugous/Lughnassadh.

Er zijn acht Ivostoves, Hoge Dagen, waarvan de Vuurfeesten de belangrijkste zijn.

De 4 Zonnefeesten zijn Dévoriuros/Alban Arthan (Midwinter), Litu Uesonnae/Alban Eilir (Lente equinox), Mediosamos/Alban Hefin (Midzomer) en Litu Uogiami/Alban Elfed (Herfstequinox).

Inleiding Druïdisme - Sjamanisme

Intensieve inleiding in de sjamanistische aspecten van de oude tradities van eigen bodem, buiten het veld van hedendaagse spin-offs. We duiken via praktische oefeningen in de oude lineages tijdens een no-nonsense tweedaagse waarin alles tot in details wordt gestaafd, ondervonden en uitgelegd. Niets wordt zomaar aangenomen.

Het Druïdisme ontvouwt zich vanuit de actieve verbinding tussen jou en de wereld.
Het is een animistische visie met sjamanistische aspecten.
Ontdek en verken de Andere Werelden via de verticale kosmologie met haar Drie Domeinen, en de horizontale met diens Vier Domeinen.
De helende kracht van Plant en Dier ontsluieren de grenzen van je eigen geconstrueerde wereldbeeld en opent onvermoede nieuwe horizonten.
Leer tijdens deze 2 daagse communiceren met de bezielde wereld, alsook de Geesteswerelden en het werken met de Druïdische concepten van Vogel (inspiratie) en Slang (levenskracht).

We leren de eenvoudige trancereis aan, en zien hoe Boven-, Midden- en Onderwereld zich in deze traditie uiten.
Tijdens deze tweedaagse worden eeuwenoude ervaringsgerichte technieken aangereikt van eigen bodem, waarmee je zelf verder aan de slag kunt in het dagelijkse leven.

Volgende elementen komen aan bod:

- aanscherpen van de zintuigen: voelen, zien en horen van de 'verborgen' Natuur;
- je bewegen in, en communiceren met (trance reizen) de Geesteswerelden op verantwoorde, veilige manier via stem, drum en bellenratel.
- de Druïdische concepten: de Vogel en de Slang; over Inspiratie en Levenskracht en de sinds de 18de eeuw in zwang geraakte terminologie van Awen en Nwyfre, alsook haar oude wortels;
- de levende Ziel van de Schepping
- Richting geven en formulering van intenties
- de eigenschap en het oproepen van Kracht
- werken met Geestesdieren en planten
- werken met de Cirkel, ontdekking en verkenning van jouw innerlijke Heiligdom (Nemeton), de Cirkel en het Jaarwiel; de Heilige Ruimte, haar 11 Richtingen en Poorten
- de Hoeders van de Windrichtingen: Buizerd/Duif, Hert, Zalm en Beer/Everzwijn
- Elementen: kennismaking met de 3 principiële Druïdische Domeinen van Aarde, Lucht en Water en de buitenpositie van Vuur
- een healingsritueel
- Geesteshuizen: werking, functie en wijzen van benadering
- reinigen met rook: het sainen; rituele kruiden Bijvoet en Ijzerhard. Hoe gebeurt traditioneel ritueel "smudgen"/roken en wat zijn de vereiste voorbereidingen?
- we verkennen Vrije Wil, Vernieuwing/Geboorte en Dood, Daadkracht, Seksualiteit, Orde en Structuur

Tijdens deze tweedaagse begeef je je op innerlijke Paden naar Werelden die achter en over onze dagelijkse realiteit werkzaam zijn en maak je contact met het bezielde gelaat van al wat ons omringt. Hier ligt de realiteit die kennis en informatie wil delen om je huidige leven te voeden en je eigen bestemming te ontdekken en te volgen.

Je hebt geen enkele voorkennis nodig, maar deze tweedaagse is ook voor hen die reeds vertrouwd of gevorderd zijn met sjamanistische technieken en die interesse hebben in het spirituele erfgoed van de Europese voorouders.
Dit is geen workshop vanuit het hedendaagse Core Sjamanisme met een 'Keltisch kleedje' aan, maar vertrekkend vanuit de oude natuur communicatieve wijzen van onze lokale Landen. Omdat we terugvallen op een grondstructuur van ver vóór de revival, stemmen diverse elementen niet overeen met wat in de hedendaagse literatuur en opvatting te vinden is. Het waarom en hoe van elk gegeven wordt tot in details uitgelegd en gestaafd.. niets wordt zomaar aangenomen.
/|\
Praktisch:
- geen voorkennis vereist
- Elke dag werken we van 10u tot 18u
- Inschrijven kan via een mailtje naar infoahawa@gmail.com of door op de inschrijf knop te klikken. Verdere info volgt dan via de antwoord mail.
- omdat elke deelnemer tijdens de tweedaagse persoonlijk wordt begeleid, is het aantal deelnemers beperkt!
- Deelname bedraagt 230€ voor de 2 dagen
- Na de tweedaagse krijg je een uitgebreide syllabus alsook video's met begeleiding en oefeningen

De begeleider werd geïnitieerd in 1989, sinds 1995 traditioneel opgeleid en is houder van enkele oude lineage- en priester wijdingen, en is sinds 2013 lid van de Order of Bards Ovates and Druids.

pascal-debrunner-ug3cyBlcUfs-unsplash.jpg

Opleiding Jaartrajecten Druïdisme Sjamanisme

Opleiding tot Druïdisch en sjamanistisch bemiddelaar - healer en ceremoniebegeleid(st)er

Het jaartraject is niet enkel een persoonlijk transformatie traject, maar legt de basis voor een Druïdische en sjamanistische opleiding.
Voor wie het eerste jaar volgde, kan indien gewenst de volledige opleiding volgen en de volgende 4 jaar ingaan.

Het is een traject van zelf ontmoeting en verdieping waarbij je zowel inwijdingen, technieken en ervaring ontvangt om zelf met healings, rituelen en ceremoniën aan de slag te gaan volgens duizenden jaren overgeleverde grondstructuren. 
We gaan heel ver in het 'waarom' en 'hoe' van al het aangereikte. Deze opleiding is zeer compleet en gaat veel verder dan wat er in de literatuur beschikbaar is.
 
Vanaf het tweede jaar worden het aantal healings- en sjamanistische technieken flink uitgebreid, gevorderde technieken aangeleerd en de gekende verdiept, en leggen we de basis voor het groter ceremonieel werk volgens de eeuwenoude overgeleverde structuren. 
Ook dieptrance technieken en creatie van krachtplaatsen komen in jaar 3 en 4 aan bod. 

Het 2de, 3de, 4de en 5de jaar staat je helemaal vrij om te volgen of niet. Elk jaar kan op het eind worden gestopt, of je kan een jaartje wachten vooraleer je verder doet.

Het einde van het eerste jaar geeft je reeds de mogelijkheid één van de geestelijke wijdingen te ontvangen. De eerste van de 9 Grote Wijdingen kan in jaar 3 worden bekomen, afhankelijk van je ontwikkeling, kunde en kracht.

Het eerste jaar confronteert je met je eigen positie, waarbij thematieken aan bod komen zoals je aanwezigheid in het alledaagse leven, hoe je denkt, je omgeving, seksualiteit, angsten, verlangens, etc..
Tijdens dit eerste jaar maak je reeds een reeks sjamanistische voorwerpen zoals de Mantel van de Nacht, de Dondernagel, de Voorouder Huizen, het Vuurbekken en een Zwarte Spiegel. In de daaropvolgende jaren wordt het aantal voorwerpen flink uitgebreid.
Tegen het eind van jaar 4 bezit je een stevig uitgebreid arsenaal aan zelfgemaakte sjamanistische voorwerpen, waarvan er verschillende uniek zijn voor onze traditie.

 

  • Jaar 1 geeft je technieken en maakt je vertrouwd met een hele reeks grondbeginselen alsook de kosmologie van de Elementen, de oorspronkelijke numerologie en de bouwstenen van de Schepping.

  • Jaar  2 reikt sjamanistische healing technieken aan, geavanceerde numerologie, alsook de beginselen van ceremonies. Ook met stervensbegeleiding maken we een aanvang.

  • Jaar 3 zijn er de diep trances, orakel technieken, het magische werk, hogere wiskunde, de geavanceerd healings en de Zon Ceremonies.

  • Jaar 4 de meester technieken, de oorspronkelijke astrologie, geavanceerde orakel technieken, alsook de Vuurceremonies.

  • Jaar 5 ziet de "deep teachings" over de sjamanistische technieken, healings, astrologie, communicatie met dieren, de correspondenties met de Arthuriaanse cycli, alsook de ceremonies en rituelen van overgang (Geboorte, Huwelijk, Overlijden,...)

Het is mijn bedoeling om mensen op te leiden die sterk staan in de oude structuren en kennis, bekrachtigd door de kleine en grote wijdingen... sjamanistische beoefenaars met een zeer stevige basis en uitmuntende kracht... mensen opleiden die vanuit reële achtergrond de werkelijk gegronde no-nonsense healings, rituelen en ceremoniën kunnen verrichten.
We gaan niet zweven, niet fantaseren. Waarop we bouwen is reëel. 


Ik deel wat ik van mijn persoonlijke leraren heb mogen ontvangen. Ik deel ervaring vanuit mijn persoonlijke 19jarig vormingstraject en meer dan 40 jaar omgang met de Andere Werelden.
Behalve de Keltisch - Gallische hoofdlijn en enkele elementen uit de Germaanse traditie, worden zowel gnostische, kabbalistische en Mongoolse tradities aangeraakt. Ook hier gaat het over de oude tradities en niet deze uit de populaire hedendaagse tendensen.

Er wordt wel een opening gemaakt naar hoe deze grondstructuur in het hedendaagse veld te plaatsen. 

Het traject is dan ook uitdagend en intensief en vraagt een stevige dosis inzet, maar speelt zich wel volledig af binnen je alledaagse bezigheden. Dit is zelfs een noodzaak. Het Druïdisme is een gegronde spiritualiteit. Het is het leven van alledag dat de grootste leraar is.. het gezin, de job, enz.. De intensiteit van de opleiding ligt hierin, om met open ogen in jouw leven te staan. Zo kan je ingrijpen waar nodig.
Elke deelnemer volgt het traject volgens eigen tijd en kunnen. Maar inzet is wel vereist.

Dit traject aangaan is jezelf tegen komen. 


Je ondergaat dus niet alleen de sjamanistische beleving, maar ontvangt teachings en inwijdingen om later zelf met deze krachten aan de slag te gaan en eventueel een eigen praktijk te openen.
Ook voor jaar 1 wordt er thuis verder gewerkt met diverse taken van trance-, healing-, ritueel en magisch werk, waaronder de vervaardiging van een plantensteen volgens de alchemistische principes van de spagyriek.

Tussen de modules in, is er verder contact via een besloten Facebook groep. Daarin wordt er verder begeleid en kennis aangereikt. De meeste jaren maken hier intens gebruik van, zodat er vaak op dagelijkse- of minstens wekelijkse basis wordt gewerkt.. maar nogmaals binnen ieder haar/zijn vermogen.


Op onregelmatige tijdstippen zijn er eveneens trainingen voor de deelnemers van alle jaren via online zoom sessies die vrij (niet verplicht maar wel aangeraden) te volgen zijn. Elke maand is er eveneens een online teaching over de betreffende maand in het Jaar en het Dier dat in het teken van die Maan staat (meestal zijn hiervan opnames beschikbaar om te herbekijken).


De teachings beperken zich dus niet enkel tot de 5 modules. Jullie delen hier ook de trainingen en oefeningen, en wordt steun en hulp verleend onder elkaar en door mezelf. Het traject van jaar 1 kent 1 oefening die per 2 onderling samenkomen vergt, andere oefeningen kunnen virtueel worden uitgewisseld.


Er is een privé Facebook groep waarvan enkel de mensen in jouw jaar lid zijn, en er is een grotere groep met de deelnemers van alle jaren samen waar je thema's en vragen kan voorleggen aan zij die al meer ervaren zijn.

 

Voor elke 3daagse geldt:

- er wordt aan ieder persoonlijk aandacht gegeven, je verdwijnt niet in de groep.
- Voorzie aangepaste kledij: we werken zowel binnen als buiten
- Deze opleiding is zeer volledig en uitgebreid. Houd een schrift of notaboek bij, waarin je alle kennis en boodschappen opschrijft die je tijdens jouw reis zal tegenkomen. Enkele teachings blijven mondeling zoals ze dit reeds eeuwen zijn en mogen niet worden genoteerd.
- bij zwangerschap of vermoeden van zwangerschap worden enkele onderdelen voor jou aangepast
- soms werk je buiten de bijeenkomsten samen met anderen van de groep  
- Omdat geur in de sjamanistische traditie een belangrijk aspect van het werken met Spirit/Geesten is, wordt gevraagd om geen parfums te dragen.  - Per module zijn een aantal extra zaken mee te brengen zoals een stuk stof, stenen, takken.. Dit gaat gepaard met voorbereidend werk dat je bij inschrijving via mail ontvangt. Verdere details hier rond volgen zodra je ingeschreven bent.

Image by Aron Visuals

Blidnis - het Maan Jaar
Volle Maan Ceremonies

Men kent zowel een lunaire (Blidnis) als een solaire (Sonnocinxs) telling.
Blidnis is het Maan jaar.

Een maand begint met de Nieuwe of Donkere Maan. Wanneer deze Nieuwe Maan na ongeveer 15 dagen "vol" is, richten we ons tijdens een ceremonie naar het gelaat van deze Maan. 
Elke Maan verschijnt in het teken van een Dier.


Volle Maan van Zalm 12 Oktober - 10 November 

De wonderlijke Zalm is het dier dat deze Maan vergezeld. De Zalm van Wijsheid is één van de voornaamste krachtdieren binnen de druïdische traditie. Tijdens onze samenkomst neemt Zalm ons mee naar het door Hazelaars omzoomde Meer van Wijsheid en de Stille Ketel aan de Witte Boom en zwemt met ons tegen de stroom in naar de oergronden van de Bron. Daar wacht ons de vraag van het Grote Vat: de Graal.

Volle Maan van Wolf, van de Spiegel en het Offer 10 November - 10 December

Tijdens deze Maan naderen we de Spiegel die ons confronteert met de eigen Waarheid. De begeleider hierbij is de energie van de Wolf. 
Wolf neemt ons via de Spiegel ook mee langs de Voorouderlijke lijnen.. genetische voorouders, ziele voorouders, spirituele voorouders, culturele voorouders.. Wat is onze Erfenis? Wat is onze Authenticiteit?

Volle Maan  van Slang, Everzwijn en het Kosmische Ei 10 December - 21 December

Deze Maan is de 13de Maan, en komt minder vaak voor. Ze bezingt zowel Dood als Leven.

We ontmoeten de Plaats waar de Slang zich bevindt, zelf vertoevend in het eeuwenoude lied van Creatiewijsheid. 

 

Volle maan in de Kracht van de Gevleugelden en de Eerste Heraut 21 December - 19 Januari

​Het eerste Licht is tijdens Midwinter gezaaid en diep in de Aarde ontvangen. In de ontvankelijke Stilte roert zich nu het potentieel van de eerste Kiem. Deze Maan nodigt ons uit om contact te maken met het Lichtzaad in onszelf onze blauwdruk, en de hoed(st)er ervan.
De periode van het achterlaten en lossen (de Donkere Tijd van het Jaar) komt nu achter ons te liggen, en we maken ruimte voor de periode waar we aandacht geven wat mag groeien (de Lichte Tijd van het Jaar). Reeds beginnen de dagen te lengen, maar de Oude Moeder houdt het Land nog in haar greep met haar Koude Kleed en de Nacht is nog steeds diep. En toch is de Belofte gezaaid..  welke Belofte ligt in jou?

Volle maan van de Otter, de twee gezichten en het oog 19 Januari - 18 Februari

De Otter roept ons innerlijke kind aan om al spelend wat slaapt nieuw leven in te blazen. 
Dit Dier dat op de Zalm van de doorleefde wijsheid jaagt, heeft niets liever dan het Kind in te leiden in de vrolijkheid van het onbezonnen spel. 
Spelend in Water en Aarde duikelen ze niet zoals de Zalm tegen de Stroom van Cultuur in, maar mee met de Stroom van de Natuur. 
De Dageraad van het Spel..

Volle maan van Kraai & Merel, de Rand van het Woud 18 Februari - 19 Maart

We ontmoeten de Rand van het Woud waar ons Horen, Zicht en Intuïtie nieuwe stimulans en groei wacht.

 

Volle Maan van de Zeug en de Stenen Speer/Pijlpunt 19 Maart - 18 April

​Deze Maan openbaart ons de orakelende Zeug, die ons meeneemt naar de sluiers van de Tijd.

Volle Maan van de Havik en de Verweven plaatsen 18 April - 17 Mei

De Havik draagt het Ziende Oog en neemt ons mee naar de Oudste Tijden.
Ze brengt ons tot het Begin der Tijden, tot de Stille Ketel aan de overzijde van het Jaarwiel en tot de Witte Boom waar de Wijze Talisien samen met de Ouden en de Bijen ons een soul retrieval brengen. 

Volle Maan van de Beer en de Krijger Koning 17 Mei - 16 Juni

Tijdens deze Volle Maan trekt de Beer als Krijger Koning over het Land. Het Grote Huwelijk is met Beltaine voltrokken: de Koning is met het Land gehuwd, en de Kracht van Groei spreidt zich over dit Land. De Krijger Koning beheerst de gerichtheid en doelbewustheid, en wendt deze aan om de groeikracht te ontketenen tussen polen, spanningen en dualiteiten. 
Deze Volle Maan, ontmoeten we de Beer en zijn Kracht. De Oude Wijze Taliesin heeft zich nu helemaal terug getrokken, want nu heerst het tijdperk van Krijger Koning Arthur.

Volle Maan van Paard en het Maanvuur 16 Juni - 15 Juli

Als Hart van het Land brengt het Paard ons tussen de Werelden naar de plaats van de Bron met het Maanvuur, dat gevoed wordt door het Hart van de Koning van Licht en Zon, zittend in de Kracht van de Gehoornde op de Troon.

 

Volle Maan van het Hert 15 Juli - 14 Augustus

​De voorwaarde voor ons geluk, ligt niet bij de ander, noch bij een van ons afgescheiden structuur. Wat houden we nog vast? Wat belet de Oogst van onze levensvrucht? De ceremonie voor deze Volle Maan brengt heling op deze thematieken.
Tijdens deze Volle Maan ontmoeten we het Hert op de machtige takken van de Wereld Boom. Het neemt ons mee naar de innerlijke dimensie van het Koningschap en de aard van grenzen, orde en structuren. Op deze plaats op het Jaarwiel is de kracht van omhulling en afbakening zodanig sterk dat de veruiterlijking de realiteit dreigt over te nemen, anderzijds vloeit de Levenskracht krachtig genoeg om alle grenzen en uiterlijke structuren te doorbreken waar we door onze angsten en onzekerheden aan vastklampen. 
Het Koningshert ziet zich balancerend op het scherp van de snede tussen deze twee uiterste krachten van creatie en destructie en maak zich klaar om tijdens het Lughnassadh feest de cirkel door te snijden. 
Wordt het Koningshert de Boom die Vrucht draagt en vereenzelvigd hij zich met de Wereld Boom, of wordt hij de Boom die Vrucht draagt én tegelijk Vrucht is, de Boom van het Leven?
 

Volle Maan van Hond 14 Augustus - 12 September

Met deze Volle Maan vertoeven we nog steeds in de energie van Lughnasad en de eerste Oogst.

De dagen worden reeds korter en de mantel van de nacht spreidt zich wijder en wijder. Hier wacht de Hond ons op de innerlijke paden die de donkere helft van het jaar heeft geopend.

De Hond kent het mysterie van de geofferde Koning en draagt de kennis om hem opnieuw te laten opstaan. 

De afgesneden vrucht als ervaringsvoedsel voor de eigen verdere ontwikkeling.. hoe zijn m'n vruchten?.. hoe dienen ze me op m'n verdere pad?

 

Volle Maan van Reiger 12 September - 12 Oktober

​Nu we stilaan naar de Herfst toe gaan, wordt de energetische stroming weer meer introvert. Dit is zelfs voelbaar ook bij deze hete eerder extraverte nazomerse dagen.

Het is nog steeds de tijd van oogst en het verzamelen der vruchten. Deze maan bekijkt het transformatieve aspect van de vrucht, en opent de blik op onvervulde dromen. In deze tijd van bijzondere transformaties kunnen deze dromen in een waarachtiger daglicht komen te staan. Hier wacht ons de Reiger, éen vd dieren van deze maan. Reiger staat in verbinding met deze en de andere wereld. Hij brengt de mens oa de magie van schrifttekens, en daarmee de grens van klank. Een ander nu sterk aanwezig dier, die ons hiermee ook in verbinding brengt, is de kruisspin. Deze draagt de oude (Egyptische) glyphe van het 'teken', wat eveneens een signatuur van klank (medeklinkers) is. Spin en Reiger staan als wachters van het morfogenetische veld, het gebied waar de energie tot vorm wordt. En zo gaan we tijdens de rite van deze maan met behulp van de Reiger op zoek naar naar onze vergeten droom/verlangen, welk we bewust of onbewust als 'onmogelijk' of 'niet realistisch' hebben bestempeld. Het is tijd om deze opnieuw naar boven te brengen, en vorm te laten worden.

bottom of page