top of page

De Cyclus ontstijgen

Zalm kent drie Jagers.

Dit zijn Beer, Reiger en Otter. Ook zij hebben elk een Maan.

Elk van hen wil Zalm uit het Water halen.

Wat betekent dit?

Zalm is de drager van de Wijsheid, gevoed door de vele ervaringen op de stromen van de Tijd. Ze vervolmaakt deze Wijsheid door de kracht van terugkeer: ze duikt vanuit haar oorsprong de zee van veelheid in, en keert weer terug stroomopwaarts naar het gebied van haar oorsprong en éénheid om er te paaien, en zo de cirkel rond te maken. Ze initieert zo een nieuwe cyclus.. een cyclus van de Tijd, de cyclus van Water.

In de vervolmaking van haar Wijsheid langs dit Pad, vallen oorsprong en eind, oorzaak en gevolg samen.

De realisatie dat de Veelheid het huis is van de Éénheid, vormt de cirkel van héél making.. van heling.

Hierover spreekt het woord: “elke heling is een bekrachtiging van de Schepping, de Schepping is een bekrachtiging van de Veelheid” en daarover luidt uitspraak van de Heremiet: “elke heling is een vloek"

Deze uitspraken hebben de bedoeling om discussie uit te lokken die hetzelfde doel heeft als de 3 jagers op de Zalm: het openbreken van de Wijsheid..

Zalm bezit de Wijsheid, geboren uit de ontmoeting met de Schepping. En dit is tevens de inertie waarin Zalm zich bevindt: ze is gebonden aan de Schepping.

Zo gaat het woord:

“Kennis baart Wijsheid, Wijsheid baart smart"

Het is uit deze cyclische gevangenschap waar de drie Jagers de Zalm onttrekken.

Beer verheft de Wijsheid uit de illusie van het ruimtelijke.

Reiger verheft de Wijsheid uit de illusie van tijd.

Otter verheft de Wijsheid uit de illusie van ordening.

En hierover luidt de triade:

"Drie uitdagers/belagers van Wijsheid: Vorm, Beweging, Spel."

Zalm zal zich in haar opperste Wijsheid het Water herinneren waarin ze zwemt.. de context die de realiteit bepaald.

De hierop volgende Maan is deze van Wolf, drager van Waarheden.

Realiseer jij je welke context jouw realiteit creëert?

bottom of page