top of page

Wolf is de Leraar doorheen de confrontatie met de Waarheden.

Het is een uitdagend concept, die Waarheid.

Wat is Waarheid?

Dat Wolf deze boodschap in de Samhuinn periode brengt zegt al veel: de Dood draagt een onmiskenbare Waarheid in zich.

De angst die rond de Dood hangt, is vaak de angst voor de Waarheid, meende m'n leraar Andreas.

De mogelijkheid van de Dood de rug toekeren, is de waarheid de rug toekeren. De Dood ontlopen, is het leven ontlopen.

Waarom?

Omdat we willen vatten.. en de Dood ontheft ons van de kracht van het vatten.. van de kracht van controle. Nochtans om werkelijk en ten volle te leven moeten we controle en zekerheid durven opgeven. De Dood opent de volheid van het Leven. Het Leven opent de volheid van de Dood.

Dit laat zich niet beheersen, dit laat zich niet vatten.

Waarheid openbaart zich, als men haar niet langer wil controleren, beheersen, vatten.. net als Leven, net als Dood.

Menachem zei dat blind geloof de waarheid niet kan vatten, "ze vat immers niets."

"Ook het intellect kan de waarheid niet vatten, omdat het intellect eindig is, en waarheid oneindig.

Alleen het oog van de ziel, diens innerlijke wijsheid, kan de waarheid begrijpen en kennen zoals ze zichzelf kent.

Want ze is waarheid."

Van m'n teachers was Menachem de meest strenge, niet door hardheid, maar door een zachtheid die me (nu nog) steeds voor de meest diepmenselijke waarheid stelde.. de plaats die ik hier in neem.. de plaats, de ruimte die je zowel lichamelijk als geestelijk inneemt, vertelt je waarheid.

Mijn Uur van de Wolf, mijn uur van de waarheid.

bottom of page