top of page

De Stier van Beltaine

De festiviteiten en ceremoniën van de Mei dag spelen zich af als de Zon Giamoni Prinnios doorwaadt, die we tegenwoordig kennen als de constellatie Taurus, Stier.

Deze constellatie draagt de naam Ontkiemer - Giamonos.

Ontkieming moet hier niet enkel als teken van vruchtbaarheid worden gezien (wat het ook wel is), maar vooral als het initiërend en beginnend principe.

Het oog van de Ontkiemer is Taruos, de Stier.. Donno-taruos eigenlijk: de Bruine Stier, dit is de ster Aldebaran (Alpha Tauri) in de constellatie Taurus. Taruos vertegenwoordigt de kracht van de eerste beweging, de lancering.. ontkieming dus.

Deze initiërende beweging komt er dankzij de twee horens van de Stier: een mannelijk principe en een vrouwelijk principe.

In feite zijn er drie hoorns, de derde is de "drijver", waardoor de twee andere horens (en uiteindelijk de hele Stier) in beweging komen.

Deze spanning en beweging ligt aan de basis van het extraverte en uitbundige karakter van de lente/zomer en wordt gereflecteerd in de Beltane festiviteiten.

Op de rug van de Stier bevinden zich de Drie Reigers (meestal Kraanvogels), gevormd door de Zeven Zusters van de Pleiaden.

In het midden van de Zusters bevindt zich de Beer (mannelijk Varken) Ster, het Varken dat elke dag wordt verslonden om 's nachts opnieuw geboren te worden (zie posts ivm Volle Maan van het Varken). Ook Dood en Leven zijn partners in de seksuele dans.

De Reigers worden van heel nabij belaagd door de constellatie van de (dubbele) Kat (Hyaden). Voor de Welsh is deze dubbele Kat het katmonster Cath Pawlg dat een kind is van Hen Wen, het Witte Varken (zie posts ivm Volle Maan van het Varken). Wij kennen deze dubbele Kat als de Lynx, Urleo.

De dans van de Stierenhoorns (wiens beweging we ook zien in de dans rond de Meipaal) krijgt een vervolg in de dynamiek tussen de drie Reigers en Lynx, die op hun beurt de Tijd vertegenwoordigen waarbinnen de Vereniging mogelijk is.

Dit hemelse Spel laat de krachten van het spanningsveld tussen polariteiten zien. Het is de seksuele dans die nog los staat van de vruchtbaarheidskwestie, een initieel verlangen.

Vanuit de Stier roept die andere Gehoornde: het Hert.. (Giammos - Ontkiemer - is conotteerd met Gammos - Hertebok).

En die roep is een roep tot zinnelijk genot, weergalmend in de lentekriebels van onze buik.

Jezelf het genot toestaan kan soms een uitdaging vormen. Dit is de dubbelheid van de Kat, de Lynx, die je uitdaagt om de werkelijkheid van jouw oorsprong te ontmoeten. Lynx maant je aan om daar te kijken waar angst en verbod het genieten ommuren. Een duik in het domein van verlangens en genot is een duik in jezelf en opent een groot veld van zelfkennis.. niet alle verlangens blijken werkelijk te zijn, sommige zíjn zelfs angst.. sommige verlangens komen gekleurd of mogelijk flink gewijzigd naar boven.. vaak staan we genot niet toe.. verdienen we het niet, of ligt het buiten bereik door wat ons omringd.

De Kat laat zich niet binden, ze kan zien in de duisternis, betreedt behendig moeizaam terrein, ze is onverwacht, gefocust, snel en vooral: wild en vrij.

De roep van het Hert is een uitnodiging om te genieten van de opwinding.

De opwinding van de Zon dat in elk lichaam van de Schepping is opgestaan.

Alles bloeit.

De ander wordt gezien, de aantrekking gevoeld.

bottom of page