top of page

Vrije Wil... Liefde.. de Maan van de Slang

De Slang en de uiterlijke wereld zijn nauw verbonden, vooral het feit dat er in de uiterlijke wereld een grote verscheidenheid huist.

Slang verschijnt dan ook steeds als het gezicht van de Veelheid.

Onder andere is ze zo de Grote Slang die in de uiterste zeeën omheen de hele Schepping ligt en haar omvangrijke veelheid omvat.

Zoals in vorige bespreking gezegd, houdt ze de dualiteit en ligt hiermee aan de wortel van creatie.

Als teken van veelheid heerst ze over onze twee ogen, en er wordt gezegd dat onze beide ogen zich openden voor de wereld van de veelheid door haar kennis. Echter, op het moment dat de twee ogen zich openden, sloot zich het éne oog. Slang toont de weg van differentiatie. Ze staat hierdoor aan de wieg van het pad van ontwikkeling en is de wachter bij elke overgangsrite.

Vrije keus, vrije wil is de gezel op dit pad van ontwikkeling. We kunnen kiezen om deze of gene weg te bewandelen.

We kunnen kiezen naar waar we ons richten. De vrije wil heeft erg te lijden onder allerlei programmatie, gebeurtenissen en omstandigheden, dat is waar, maar in haar essentie betekent deze vrijheid dat we ons kunnen richten naar veelheid of éénheid.

Dit wordt het grote Liefdesoffer van de Ene genoemd.. de vrijheid om zich af te wenden.

Het zijn de Geliefden die samen zijn, niet door enige band, noch door enige verwachting, maar uit vrijheid om samen te wíllen zijn.

De vrije wil.

Deze vrije wil is het Juweel van de Slang.

bottom of page