top of page

In de natuur.. of boven de natuur

Eén van de bijzonderheden van Slang is haar gif.

Dit gif kenmerkt haar als ziekmakend - dodelijk zelfs - maar eveneens als Genezer. Het gif wordt ook medicinaal toegepast.

Het genezend aspect vinden we oa terug in het feit dat de constellatie "Slang" door de Gaels als Diancecht werd aanzien. Diancecht was een god van de genezende kunsten, maar droeg echter in zich een destructieve aanhang aan de wetten van de Schepping. Ook hier een connectie met de Slang omdat Slang zelf de levende kennis is waaruit de Orde van de Schepping werd opgebouwd.

Het thema ziekte/genezing zien we heel sterk bij de Watergeesten. Zij worden eveneens als Slangen gezien. Watergeesten zijn de hoeders van de harmonie. Wanneer de mens op harmonische wijze met zijn omgeving leeft, verhouden de Watergeesten zich als de gevers van Overvloed en genezing. Leeft de mens echter in onbalans met de plaats waar hij vertoeft, dan zenden de Watergeesten ziekten en tekorten.

Het wil wel iets zeggen dat Watergeesten meer en meer als kwade en slechte geesten werden aanzien.. In ons land kennen we ze als de Nekkers, en ook hier hebben ze allesbehalve positieve connotaties.. Wat we de voorbije honderden jaren als waterduivels leerden kennen, waren vroeger de brengers van al wat er nodig was.

De Slang die als sluimerende kracht in de Schepping huist, belichaamt het subtiele evenwicht dat de natuur in stand houdt. Wanneer haar kracht voor eigenbelang wordt aangewend, raakt alles snel in onbalans.

Wanneer de mens de Slang tot zich neemt, en met haar ook het ego als schepper (als degene die het allemaal zelf naar eigen goeddunken kan), en deze gebruikt om haar Cultuur manifester te maken, brengt ze onbalans, en wordt het een aanvallende Slang.

Wanneer de mens de kennis van de Slang tot zich neemt, maar niet het ego als schepper (niet het beter weten dan de natuur, het onderwerpen van de natuur), kan hij in harmonie blijven leven en blijft hij deel van zijn omgeving.

Deel zijn van de natuur en er niet boven staan, is de weg van Leven. Heerser worden over de natuur, brengt uiteindelijk de ondergang.

bottom of page