top of page

De Tocht naar jezelf.. al wat er nodig is.. De Dertiende Maan.

Anguinon (sinds de Slag van Wenen in 1684 omgedoopt en bekend als "het schild") is één van de mystieke sterren constellaties, en verbeeldt het Slangenei.

Dit Ei, soms ook gekend als het Kosmische Ei, is zowel oorzaak als gevolg en overstijgt beide.

Het is dit Ei dat verschijnt wanneer de Slang niet langer enkel in haar staart bijt, wanneer ze niet langer gebonden is in haar circulaire, steeds herhalende staat. Het verschijnt wanneer ze de Cirkel van de twaalf Manen verheft tot de Spiraal in het komen van de dertiende Maan.

Ook hier weer het thema van de dualiteit die de Slang draagt, maar tegelijk de overstijging ervan.

Maar hoe overstijgt men de paradox?

"Door de tegenstellingen zichzelf te laten zijn", zei m'n Leraar. "Laat de Vrouw werkelijk Vrouw wezen, laat de Man werkelijk Man wezen.. en beide kunnen elkaar ontmoeten in ware Liefde. De Vrucht van deze Liefde is het Koninklijke Kind."

Wat is dan werkelijk Vrouw of Man zijn?

"Dit is je Plaats in het geheel innemen, niet deze die een maatschappij of moraal je toekent, maar de Plaats waartoe het Leven zelf je geboren heeft."

Die "Plaats" heeft alles te maken met de verhoudingen tot alles wat je ontmoet. Het is de context waarin je leeft, en het inzicht in wie jij bent in relatie tot deze context, maar - zo mogelijk - ook buiten deze context.

En zo zitten we weer bij de differentiatie kracht van de Slang en de Scheppingsdynamiek: de weg naar Eénheid, gaat via de doorleving en bewustwording van de Veelheid.

De Slang biedt macht aan en de kracht om de Veelheid verder te ontwikkelen. Maar deze macht kan ook de herkenning baren, van jouw "zijn" in deze Veelheid, onnodig om verder en verder te bouwen, in nog meer detail en bewoording te treden.. maar de berusting en wetenschap van wie je bent en hoe jouw Zijn het lijden van het Vele verlost, op weg naar Eén.

"De zoektocht naar een partner is een illusie." zei m'n Leraar: "de zoektocht naar jezelf is de realiteit. De partner verschijnt dan vanzelf, en dit gaat niet enkel over de man die een vrouw zoekt of omgekeerd: dit gaat over alles wat je aan je zijde verlangt.. zoek jouw plaats en al wat nodig is wordt gegeven.. Alles wat nodig is, is de blijvende alertheid en je vermogen tot communicatie.

Zoek dit woord dat niet kan worden uitgesproken, enkel geleefd.. het is het levende hart van de Schepping op het pad dat de Cirkel verheft tot de Spiraal."

bottom of page