top of page

Het Hemelse streven en het Aardse streven

We leven in een wereld van verscheidenheden, verschillen.

Op het spirituele pad streven we vaak naar éénheid, maar het leven gaat steeds doorheen de veelheid.

"Wie de veelheid verwerpt, verwerpt het Gelaat van God.", zei m'n Leraar, "want wat is deze Schepping in al z'n verscheidenheid anders dan het Gelaat van God?"

Met de tweeheid werd de wereld geschapen, spreken de Ouden. Dit is de Slang, en sindsdien rust de Slang in de Schepping en draagt de Kennis van de scheppende tweeheid. Met de tweeheid komt het alternatief, en met het alternatief komt het zoeken en de vele mogelijkheden.

"Er zijn mensen, die alle hemelse dingen najagen.. en ze constateren dat ze niet kunnen leven in hun dagdagelijkse leven.", zei Rebbe Menachem.

"En er zijn dezen die alle aardse dingen najagen,

en zij vinden geen geluk, hun leven niet waard te leven.

De Hemel verlangt de Aarde en de Aarde is verloren zonder Hemel.

Maak van je leven een huwelijk van beide, hou ze in je hart als geliefden die nooit scheiden, en vrede zal je deel zijn."

bottom of page