De vier Sleutels van het Wiel

 

De  vier krachtvoorwerpen van het Wiel

Van de 11 richtingen waarmee we tijdens ceremonieën en rituelen de Heilige Ruimte openen, zijn de 4 windrichtingen de bekendste.

Bij elk van deze vier Poorten hoort een  object, dat het midden houdt tussen een Zegel en een Sleutel, een soort krachtvoorwerp. 

Elk van deze objecten worden via specifieke rituelen op overeenkomstige tijdsperioden gecreëerd tijdens een confronterend innerlijk en uiterlijk verbindingstraject met de betreffende richting, 

In 2016 zullen 4 druïdisch geïnspireerde workshops doorgaan waarop je je persoonlijk voorwerp voor een bepaalde Richting kan creëren.  Elke workshop gaat door in de corresponderende periode, op het moment dat de energie hiervoor het sterkst heerst. 

Je ontdekt hoe de Richtingen in jou persoonlijk werkzaam zijn, waar de sterktes en de zwaktes zich bevinden. 

Je leert bindingstechnieken en de eerste principes van Weven met elk van de vertegenwoordigde Elementen.

Je leert zuivering en healingswerk met de Richting en haar Element.

Tijdens het gehele proces ben je aan het werk om de Zegel/Sleutel te maken en energetisch te laden. 

Je wijdt je Zegel/Sleutel in en leert hoe het te gebruiken en toe te passen.
 

Het is mogelijk om de workshops apart te volgen, maar voor wie de hele cyclus volgt zijn er doorgroeidagen naar 3 andere Zegels van volgende Richtingen.

De krachtvoorwerpen zijn respectievelijk de Steen van Stilte, de Zilveren Tak, Vuurschaal of Haard, en de Zwarte Spiegel.

 

Steen van Stilte

Van de 11 richtingen waarmee we tijdens ceremonieën en rituelen de Heilige Ruimte openen, zijn de 4 windrichtingen de bekendste.

Bij elk van deze vier Poorten hoort een object, dat het midden houdt tussen een Zegel en een Sleutel, een soort krachtvoorwerp.

Elk van deze objecten worden via specifieke rituelen op overeenkomstige tijdsperioden gecreëerd tijdens een confronterend innerlijk en uiterlijk verbindingstraject met de betreffende richting.

 

Tijdens deze workshop creëer je jouw Steen van Stilte. 

Deze Steen wordt een persoonlijk anker- en grondingspunt.

Uit de Verbintenis met dit krachtvoorwerp, ontstaat een extra krachtvoorwerp: de Sluier van het Zien. Dit is een blinddoek die wordt gebruikt bij trancewerk zoals bvb bij de trancedans.

Tijdens de workshop doorloop je volgende werkstadia:

- Het Domein van de Steen op het Jaarwiel en de corresponderende krachten-Jouw persoonlijke Heilige Ruimte en het aspect van de Grens
- Ontdek hoe de Richting van het Noorden in jou persoonlijk werkzaam is, waar de sterktes en de zwaktes zich bevinden.
- Je gaat op zoek naar je Gids van het Noorden 
- Je leert een Bindingstechniek en de eerste principes van Weven. Kennismaking met de Aarde Draak.
- Je leert zuivering en healingswerk met de Richting en haar Element.
- Tijdens het gehele proces ben je aan het werk om de Zegel/Sleutel te maken en energetisch te laden. 
- Je wijdt je Zegel/Sleutel in en leert hoe het te gebruiken

Creëer jouw Zilveren Tak

De Zilveren Tak is een specifieke bellenratel zoals deze binnen de Druïdische traditie wordt gebruikt. Het specifieke van deze Oostelijke Sleutel is, dat zij evenzeer verbonden is met het Westen. Deze Tak fungeert bijgevolg ook als een brug.

 

Tijdens de workshop doorloop je volgende werkstadia:

 

-Het Domein van de Lucht op het Jaarwiel en de corresponderende krachten

- Je gaat op zoek naar je Gids van het Oosten

- De Innerlijke Forten Caer Pedryfan en Caer Feddwit

- De Gouden Appels en de 9 Bewakers: Ontdek hoe de Richting van het Oosten in jou persoonlijk werkzaam is, waar de sterktes en de zwaktes zich bevinden.

- Het verhaal van Koning Cormac

- Het Spel van de Wind en de Englyon: in verbinding met de geesten leer je jouw persoonlijke krachtlied

- Het innerlijke Licht en de Regenboogbrug

- Mannanon uit het Huis van Lír en de oude wijsheid van West en Oost

- Je leert een Bindingstechniek en de eerste principes van Weven. 

- Kennismaking met de Lucht Draak.

- Je leert zuivering en healingswerk met de Richting en haar Element.

- Tijdens het gehele proces ben je aan het werk om de Zegel/Sleutel te maken en energetisch te laden.

- Je wijdt je Zegel/Sleutel in en leert hoe het te gebruiken

 

 

Het Vuurvat als krachtvoorwerp

 Tijdens een dag van transformatie rituelen schep je jouw krachtvuurpot als sleutel van de Zuidelijke richting.

Voor de creatie van dit Vuurvat treden we binnen tot het aan onze voorouders welbekende begrip ‘outer en heerd’. 

Deze keer betreden we de innerlijke Keltische Forten Caer Goludd en Caer Rigor en ontmoeten we de Vuurelementalen Salamanders en de Vuurdraak.

 

Tijdens de workshop doorloop je volgende stadia:

 

- Het Domein van het Vuur op het Jaarwiel en de corresponderende krachten

- Je gaat op zoek naar je Gids van het Zuiden

- Eigenschappen van Vuur: het Element dat buiten de Elementen staat, Vuur als oorzaak en gevolg

- De Innerlijke Forten Caer Goludd en Caer Rigor: Ontdek hoe de Richting van het Zuiden in jou persoonlijk werkzaam is, waar de sterktes en de zwaktes zich bevinden. 

- De Heilige Vlam en de Staf van creatie en ontbinding: ontmoeting met Vrouwe Brighid en de Heer met het Gewei.

- Staan in de kracht van de Zon, het Oog van de Eeuwige Bron

- Zout, het gekristalliseerde Licht

- De Haard als Rookspiegel

- Je leert een Bindingstechniek en de eerste principes van Weven met Vuur. 

- Kennismaking met de Vuur Draak, de basis principes van Nwyfre

- Het transformatieve Vuur van de Pherrylt: de kracht van intentie

- Je leert zuivering en healingswerk met de Richting en haar Element via je Haard.

- Tijdens het gehele proces ben je aan het werk om de Zegel/Sleutel te maken en energetisch te laden.

- Inwijding van je Zegel/Sleutel

De Zwarte Spiegel

Op deze dag van transformatie rituelen maak je je eigen Zwarte Spiegel als een soort brandpunt van Tijd-, Ruimte- en Creatie richtingen.. een krachtvoorwerp van Divinatie, een venster op Tijd en Werelden.
Tijdens het proces brengen we onze manier van waarneming onder de loep en de diverse 'filters' die we meedragen. 
We bekijken het fenomeen Tijd, alsook de concepten éénheid en veelheid, het gebeuren van convergentie en divergentie, de aard van 'andere werelden', dichtheden in de Schepping, het fenomeen 'water' en innerlijke en uiterlijke aspecten van het Element Water.
We ontmoeten en werken met de Diergeest van het Westen: Oude Zalm. 
We gaan voelen naar interacties tussen West en Oost: Water en Lucht en het spel van Licht (wie reeds een Zilveren Tak maakte als Sleutel vh Oosten, mag deze gerust meebrengen)

Van de 11 richtingen waarmee we tijdens ceremonieën en rituelen de Heilige Ruimte openen, zijn de 4 windrichtingen de bekendste.
Bij elk van deze vier Poorten hoort een object, dat het midden houdt tussen een Zegel en een Sleutel, een soort krachtvoorwerp.
Elk van deze objecten worden via specifieke rituelen op overeenkomstige tijdsperioden gecreëerd tijdens een confronterend innerlijk en uiterlijk verbindingstraject met de betreffende richting. Deze keer is het de beurt aan de Zwarte Spiegel.

Tijdens de workshop doorloop je volgende stadia:

- Het Domein van het Water op het Jaarwiel en de corresponderende krachten
- Je gaat op zoek naar je Gids van het Westen
- Eigenschappen van het Element Water
- De Innerlijke Forten: Ontdek hoe de Richting van het Westen in jou persoonlijk werkzaam is, waar de sterktes en de zwaktes zich bevinden. 
- De Wijsheid van de Oude Zalm
- De Poel van het Leven
- 'schouwen', oefeningen in 'zien'
- De aard van interpreteren
- Zuivering en healingswerk met de Richting en haar Element.
- Tijdens het gehele proces ben je aan het werk om de Zegel/Sleutel te maken en energetisch te laden.
- Inwijding van je Zegel/Sleutel