top of page

De Reiger

 

Met de Herfst betreden we het Domein van het Water. De Reiger is een belangrijke vogel aan het Water.

Ze vertegenwoordigt na de Hond, de tweede van de drie mysterievolle manen.

In deze middenpositie bestrijkt haar aanwezigheid steeds het licht en duister equilibrium van de Herfstequinox.

Als een Geest van Evenwicht vinden we Haar op plaatsen tussen "hier" en "ginds".

Zoals we komende dagen zullen zien draagt Reiger vele wijsheden. De eerste is de bevraging naar de positie tussen het ene en het andere. Reiger vraagt om niet samen te vallen met het één of het ander. Reiger bedenkt dat als er een resem aan keuzes zijn, er een mogelijkheid buiten het concept van keuzen moet bestaan.

Reiger bevraagt of het hier en nu niet evenzeer illusie is dan verleden en toekomst.

Met Reiger verlaten we de extraverte zijde van het grote Jaarwiel, en duiken we naar binnen. Maar aan deze grens komt reeds de vraag van Reiger of er wel zoiets als introvertie en extravertie bestaat.. of dat dit enkel binnen een cultureel bestaan leeft..

de Ring

Reiger is het dier van de liminale plaats.. de tussenwereld.. en bevindt zich op de Grens van Tijd en buiten-tijd.

Het hele universum van de Schepping bevindt zich in de Tijd, waarin het zijn aanvang, groei, sterfte en vernieuwing kent. De oude kosmologie ziet het Water als een materiële manifestatie van Tijd (zie vorige posts). Reiger staat enerzijds in dit Water, en anderszijds behoort zij tot de Lucht van de Hemelen.

Ondanks een Gevleugelde, is Reiger helemaal verbonden met het Water. En net zoals van de Watergeesten wordt gezegd dat deze een parel van Wijsheid in het hoofd dragen, wordt dit ook van de Reiger gezegd.

Zoals Reiger soms met één been in het Water, en het andere eruit staat, zo staat zij binnen en buiten deze Tijd. Ze is verheven boven dit cyclische Wiel.. zweeft er boven, duikt er in. De Maan van de Reiger staat dan ook in het Sterrenbeeld Weegschaal, die men vroeger kende men als Cantli Prinnios, de Ring. De Ring die het cyclische van de Tijd is. Tijd brengt ons in de positie van "doen".. er gebeurt steeds iets.. het ene moment volgt op het andere. Dit gegeven van actie kent men als het stotend gehoornde principe (Zuidkracht-daadkracht). Deze sterrenconstellatie noemde men dan ook "het Gewei". Het was vroeger deel van een veel grotere constellatie die men het Hert noemde en de constellaties Weegschaal, Ophiuchus en Schorpioen besloeg.

Reiger staat boven de werking van de cycli (hoewel ze er ook aan onderworpen is). De kracht van haar Vleugels onttrekken haar aan de gesloten Ring/Cyclus van het Water/Tijd. Zo verenigt zij ook Oost (Lucht) en West (Water), waarbij ze de adem van eeuwige vernieuwing tot het Water brengt en ze een teken van lang leven/eeuwige jeugd is.

Omdat ze zowel binnen als buiten de Tijd staat, kan ze in deze periode met ons op zoek gaan naar onze kwijtgeraakte visies.. onze levensdromen die de harde cyclische tijd ons als onrealistisch deed overkomen..

voorbij wat jou bepaald

Omdat de Reiger zowel binnen als buiten de Tijd staat, kan ze in deze periode met ons op zoek gaan naar onze kwijtgeraakte visies.. onze levensdromen die de harde cyclische tijd ons als onrealistisch deed overkomen.

Elk van de 10 Richtingen van het grote Wiel kent zowel een Solaire Hoeder als Solaire Hinderaar, alsook een reeks aan Lunaire Wachters waarvan de Reiger deze van het huidig maanmoment van de Herfst, Water en Westen is. Hond (vorige Maan), Reiger (deze Maan) en Zalm (volgende Maan) bewaken de Wijsheid die uit ervaring geboren werd. Ze trotseren de Noodwendigheid/determinatie.. het bepalende aspect, als hun grote Solaire Hinderaar.

Wat wil dit zeggen?

Soms lijkt het Leven ons mee te sleuren in situaties en milieus die ons helemaal opeisen en ons meer en meer gaan bepalen. Visies die we oorspronkelijk hadden raken overspoeld en we moeten alsmaar meer compromissen maken.

Veel van wat we ons hadden voorgesteld lijkt onhaalbaar, kinderlijk zelfs.. onrealistisch. en het raakt begraven en vergeten onder de stroom van wat we als "normaal" hebben aangenomen.

Reiger kent dit mechanisme, hoog boven deze Wateren van ervaring vliegend, en er toch in badend en vissend naar voedsel.

Reiger herinnert ons aan onze Droom die we ooit wilden Leven.

Is de realiteit waarin je leeft wel jouw realiteit?

Leef je jouw leven? Of dat waarin het Leven je duwde?

Hoe dwingend is je huidige realiteit eigenlijk echt?

Is het wel zo dat jouw echte visie geen plaats heeft in je Leven?

Weet je wel nog dat doel, die toekomst die je voor jou zag en waarvan je ogen gingen stralen?

Reiger slaat de vleugels open, en laat je voorbij het lotsbepalend aspect van je eigen ervaringen gaan.

In jou huist die goddelijke vonk om zelf je Leven richting te geven. De kracht van inspiratie staat je bij om dit in jouw huidige levenssituatie te laten geboren worden!

de Visser

Binnen de Dieren van de Maan zijn er drie die jagen op de Zalm: Otter, Beer en Reiger.

Otter confronteert de Zalm van Wijsheid met de speelsheid. De Ottermaan eert het eeuwige Kind in ons.

Bij de Volle Maan van de Beer zagen we hoe Beer onder andere de beschermster is van het Kind, het nieuwe leven. Beer zorgt voor een fysieke setting door de dienst aan het Land zodat het Kind kan gedijen. Beer confronteert de Wijsheid met het vaste element, het aardse aspect en het feit van geaard zijn.

Ook Reiger is een Visser.

Reiger haalt net als de andere twee de Vis uit het Water, het individuele leven uit de Tijd. Zij confronteert de Wijsheid met het spirituele aspect en het feit van overgang.

Enerzijds is ze de verloskundige uit deze wereld, die ons aan het eind van dit leven als kind in de andere wereld doet ontwaken. Reiger draagt hier het teken van de Oude Moeder of de Doodsvrouwe. Het is haar stem die we horen als Reiger krast.. het rauwe geluid dat ons vanuit de Tussenwereld tegemoet komt.

Maar anderzijds waakt ze over de spirituele connectie tijdens ons aardse leven zelf. Ze is onze herinnering aan het feit dat we geestelijke wezens zijn.. weliswaar levend in de Tijd, maar ook Tijd overstijgend.

Tijd scheidt het ene moment van het andere. Reiger vraagt om daar bovenuit te kijken.

Ze is dan ook een vogel van Hoop.

Haar boodschap:

Ook al zie je het niet,

ook al kan je het niet bedenken,

er is altijd Hoop!

de Gegeven Tijd - deTriade

Net zoals we de drievoudige godin en de drievoudige god kennen, is de Reiger zelf de drievoudige Reiger.

Omdat Reiger (zoals in vorige posts werd besproken) heel wat met Tijd heeft te maken, zou men kunnen denken aan een soort schikgodinnen van verleden, heden en toekomst. Het accent ligt eigenlijk anders.

We kennen de drievoudige Reiger als Tijd, Tijden (dubbele Tijd) en halve Tijd. Hierbij gaat het steeds om het concept Tijd in diens volheid, zonder dat het verdeeld wordt in verleden, heden, toekomst. Volgens één van mijn Leraren wordt hier het feit getoond dat oorsprong en eind samen vallen.

Zonder hierop nog dieper in te gaan, toont het echter wel dat Tijd één van de zijden van de Schepping is, waarvan lengte, breedte en hoogte de andere zijden vormen.

Reiger overziet de Schepping in diens totaliteit.

Aan de sterrenhemel kennen we Haar als de Pleiaden, Treis Grannai - de Drie Reigers. Dit was de plaats waar onze voorouders hun oorsprong wisten.

Ook van de Grote Jager (Orion) wordt gezegd dat hij op de Zeven Zusters (Pleiaden) jaagt zolang de Tijd duurt, zodat deze sterrenhoop misschien het beeld is van oorsprong en eind van het universum.

Dat Oorsprong en Eind samen vallen wordt klassiek getoond in het beeld van de eikel.

Deze draagt de blauwdruk van de Eik, én is ook het eindresultaat: de eikel.

Oorzaak en Gevolg

De Reiger wordt aangevallen door de Kat, een lynx die geboren werd uit de Orakelende Zeug (zie Maan van de Zeug), en die op zijn beurt verslagen wordt door een gezant van de Gehoornde. Er is hiervan een overgebleven verhaal uit het Welsh waar deze kat Cath Balwg noemt.

Dus een telg van het Orakel (wat Tijd opent) valt de Beweger van Tijd aan, en wordt overwonnen door de hoeder van Daadkracht.

De mens toont zijn goddelijkheid in zijn handelen. Reiger voorziet in de Tijd om te handelen. De vraag werd beroemd door Tolkien:

Wat doe jij met de Tijd die je is gegeven?

De Reiger en de Wilg 

Reiger is drievoudig zoals de drievoudige godin, en tevens verhoudt ze zich op een speciale manier tov de Tijd.

Deze drieheid van Tijd is niet verleden, heden en toekomst, maar Tijden, Tijd en Halve Tijd.

“Tijden” is het meervoud van Tijd, en noemen we de dubbele Tijd. Het is onze tijd zoals wij die ervaren met een verleden, heden en toekomst en is het gevolg van ons leven in een wereld van tweeheid: dag en nacht; vrouwelijk en mannelijk, leven en dood, etc.. door tweeheid kan differentiatie bestaan en hiermee ook afgescheidenheid.

Dit is dus Tijden, de tweevoudige Tijd, de Tijd van de gescheidenheid, de dualiteit.

Tweevoudige Tijd betekent vier keer Halve Tijd.

Er wordt gezegd dat in elk van de vier kardinale richtingen een Halve Tijd huist.. zowel in Noord, Zuid, West als Oost.

Een Halve, een helft, zoekt steeds de wederhelft.

Dit noemt men het “gehoornde” principe en is verantwoordelijk voor het draaien van het Jaarwiel.. het is de reden dat het Wiel draait van Samhuinn en Midwinter in het Noorden, tot Imbolc en lente equinox in Oosten, tot Beltaine en Midzomer in Zuiden, tot Lughnasadh en herfst equinox in Westen, en zo verder naar het Noorden.

Deze vier Halven vormen een gesloten cirkel.. een gevangenschap in de (dubbele) Tijd.

Dit gegeven toont zich in onze wereld als de Wilg.. in haar vierheid is zij een deur op de tijd. (in tegenstelling tot Eik die de Deur van buiten de Tijd náár de Tijd vormt, van Ginds naar Hier)

Het is Reiger die het antwoord op deze gevangenschap draagt. In haar drievoudigheid kent ze niet enkel de Dubbele Tijd, maar ook Tijd en Halve Tijd.

Waar wij enkel in onze ervaringswereld Tijden zien, ziet Reiger hoe dit is op gebouwd uit Tijd (2 keer) en Halve Tijd (4 keer).

Buiten Het begrip “Tijden", belichaamt ze de begrippen “Tijd “ en “Halve Tijd “.

Tijd is de totale richting van de tijdsdimensie.

Halve Tijd is het aspect van Tijd dat zoals reeds gezegd verbinding zoekt.

Ruimtelijk (hoogte, breedte, lengte) is de Schepping gescheiden.. maar de toenadering tot vereniging loopt via de tijdsrichting.

Tijd en Halve Tijd, betreffen samen drie keer Halve Tijd. Het is deze triade van Halve Tijd die de verlossing uit de gevangenschap van de vier Halve Tijden van het gesloten Jaarwiel draagt.

Door de kracht van de Drie Reigers (en de drie keer Halve Tijd) neemt de godheid een Tak van de Wilg.

Het is de mystieke uitnodiging die in de Schepping ligt, om in elke ontmoeting in de Tijd het Heilige te zien.. om elk moment als deel van een groter geheel te weten.

Elk moment is een moment van vereniging.

Reiger en Wilg vertellen ons dat we hier in onze wereld een gescheidenheid zien die er eigenlijk niet is.

Reiger en Wilg willen een aanmaning zijn om het eindige en cyclische te overstijgen in een besef van Zijn, maar zonder de realiteit van materiële, vormelijke wereld te verloochenen.

bottom of page