top of page

Otter

 

De Otter roept ons innerlijke kind aan om al spelend wat slaapt nieuw leven in te blazen.

Dit Dier dat op de Zalm van de bezonnen wijsheid jaagt, heeft niets liever dan dit Kind te herinneren aan de vrolijkheid van het onbezonnen spel.

Spelend in Water en Aarde duikelen de Otter en het Kind niet zoals de Zalm tegen de Stroom van Cultuur in, maar mee met de Stroom van de Natuur.

De Dageraad van het Spel..

Otter verheft de Wijsheid uit de illusie van ordening.

Wanneer de Godin de gedaante van de Otter aanneemt, is ze de onvoorspelbare Natuur. En het is deze die de Zalm van Wijsheid jaagt.

Ottermaan staat in Aquarius, de vroegere Anagati Prinnios: de kalme, niet actieve. Zon staat evenwel in Leeuw, Elembiui Prinnios, de vroegere Hertekalf constellatie. Deze is het Hert van het Zuiden met de actieve krachten, maar dan als Kalf: het Kind.

Actief en niet-actief kijken elkaar aan.

Otter ziet de prille ontkieming in de Natuur. Weldra zullen de eerste tekenen van ontwaken zich tonen.. het is immers de periode van Imbolc.. Het zaad is stil geweest in de Buik van de Moeder, maar de onstuimigheid van het nieuwe leven in al z'n prilheid houdt zich klaar.

Er wordt gevraagd om zichzelf te relativeren.

Maar Otter nodigt tegelijk uit om de opgewondenheid van het wonder te voelen.. om te kijken met de ogen van het Kind, voor wie alles nieuw is.

bottom of page