top of page

Tijdens de   Volle Maan ceremonie   komen we gedurende twee uur samen in het energieveld van de Maan, om ons te openen voor wat deze specifieke Maan in ons naar boven brengt. We luisteren naar de stem van onze ziel en brengen het innerlijk en uiterlijk op één lijn om ons potentieel te manifesteren. Door ritueel en meditatie stemmen we ons af op de op dit moment heersende energieën in het licht van de Universele Goddelijke aanwezigheid.

We beginnen om 20u

Inschrijven per mail infoahawa@gmail.com of via www.facebook.com/huisahawa .

Volle Maan van Zalm 12 Oktober - 10 November 

De wonderlijke Zalm is het dier dat deze Maan vergezeld. De Zalm van Wijsheid is éen van de voornaamste krachtdieren binnen de druidische traditie. Tijdens onze samenkomst neemt Zalm ons mee naar het door Hazelaars omzoomde Meer van Wijsheid en de Stille Ketel aan de Witte Boom en zwemt met ons tegen de stroom in naar de oergronden van de Bron. Daar wacht ons de vraag van de Graal.

Volle Maan van Wolf, van de Spiegel en het Offer 10 November - 10 December

Tijdens deze Maan naderen we de Spiegel die ons confronteerd met de eigen Waarheid. De begeleider hierbij is de energie van de Wolf.Het is niet altijd eenvoudig om werkelijk jezelf in de Spiegel aan te kijken. Hebben we ruimte voor onszelf? Of zitten we gevangen in een net van beslommeringen of aandachtspunten die in essentie vreemd zijn aan ons werkelijke Zelf?
Wolf neemt ons via de Spiegel ook mee langs de Voorouderlijke lijnen.. genetische voorouders, ziele voorouders, spirituele voorouders, culturele voorouders.. Wat is onze Erfenis? Wat is onze Authenticiteit?

Volle Maan  van Slang, Everzwijn en het Kosmische Ei 10 December - 21 December

Deze Maan bezingt zowel Dood als Leven. Tijdens deze ceremonie nodigen we de kracht uit om ons innerlijk potentieel geboren te laten worden en openen we de Weg naar het Nieuwe. In deze donkerste periode van het Jaar, maken we ons ontvankelijk voor het Licht.

Op het Jaarwiel bevinden we ons op het Noordelijke kwartier, waar stilte, koude, hardheid en de kracht van de Grens heerst. We ontmoeten het Everzwijn en zijn talent om de verborgen paden te vinden in de wereld van materie en manifestatie. Hij openbaart ons de Plaats waar de Slang zich bevindt, vertoevend in het eeuwenoude lied van Creatiewijsheid. 

Uiteindelijk zien we de Magiër-Bard Taliesin in zijn Kristallen Grot, die de doorgang naar het Ei van de Slang bewaart. Daar wacht ons het Licht.

Volle maan in de Kracht van de Gevleugelden en de Eerste Heraut 21 December - 19 Januari

Het eerste Licht is tijdens Midwinter gezaaid en diep in de Aarde ontvangen. In de ontvankelijke Stilte roert zich nu het potentieel van de eerste Kiem. Deze Maan nodigt ons uit om contact te maken met het Lichtzaad in onszelf onze blauwdruk, en de hoed(st)er ervan.
De periode van het achterlaten en lossen (de Donkere Tijd van het Jaar) komt nu achter ons te liggen, en we maken ruimte voor de periode waar we aandacht geven wat mag groeien (de Lichte Tijd van het Jaar). Reeds beginnen de dagen te lengen, maar de Oude Moeder houdt het Land nog in haar greep met haar Koude Kleed en de Nacht is nog steeds diep. En toch is de Belofte gezaaid..  welke Belofte ligt in jou?

Volle maan van de Otter, de twee gezichten en het oog 19 Januari - 18 Februari

Deze keer verkeren we met de Otter in de Vrouwelijke Elementen van Water en Aarde.

De Otter roept ons innerlijke kind aan om al spelend wat slaapt nieuw leven in te blazen. 
Met de Winterzonnewende werd als een eerste geboorte het Lichtkind diep in de Tombe van de Aarde ontvangen. Toen recent, met Imbolc, de Oude Cailleach het Levenswater dronk en zij veranderde in de Jonge Vrouwe, nam ze het Kind uit de donkerheid van de Tombe doorheen de Aardmond naar de oppervlakte. Stralend staat nu Brighid met het Kind van de Vlam in de armen, terwijl vanuit de net ontwakende natuur Otter naar dit tweetal toe rent. En dit Dier dat de Zalm van de bezonnen wijsheid ving, heeft nu niets liever dan dit Kind in te leiden in de vrolijkheid van het onbezonnen spel. 
Spelend in Water en Aarde duikelen ze niet zoals de Zalm tegen de Stroom van Cultuur in, maar mee met de Stroom van de Natuur. 
De Dageraad van het Spel..

Volle maan van Kraai & Merel, de Rand van het Woud 18 Februari - 19 Maart

Deze keer is de Vrouwe vh Zilveren Wiel in het gezelschap van Kraai en Merel. We ontmoeten de Rand van het Woud waar ons Horen, Zicht en Intuïtie nieuwe stimulans en groei wacht.
Ondertussen spoedt Talisien zich het Woud in met in z'n armen het jonge Kind - het Kind van de Vlam die Brighid tijdens Imbolc naar het aardoppervlak bracht, nadat het gedurende Alban Arthan diep in de aarde was geboren.

Volle Maan van de Zeug en de Stenen Speer/Pijlpunt 19 Maart - 18 April

Deze Maan openbaart ons de orakelende Zeug. Ondertussen brengt de oude Taliesin het Kind dieper het Woud in, naar een Poel die het mysterie van de Daadkracht behoedt. Dit Kind als de Vlam die Brighid tijdens Imbolc naar het aardoppervlak bracht, kan nu uitgroeien tot de Jonge Krijger.

Volle Maan van de Havik en de Verweven plaatsen 18 April - 17 Mei

Deze Maan brengt ons de Havik van Achill, die ons meevoert naar het Begin der Tijden, en een Schakel legt naar de overzijde van het grote Jaarwiel waar het mysterie van de stille Ketel ligt. Ondertussen opent Talisien samen met de Ouden de laatste artefacten ter voorbereiding van de Vereniging.. de Zonnekrijg(st)er staat op in de zegening van de Maan.
 

Volle Maan van de Beer en de Krijger Koning 17 Mei - 16 Juni

Deze keer werken we rond Groei en Relatie. Wat brengt Vereniging? Wat is Groei uit deze Vereniging? Wat is creatieve spanning?
Tijdens deze Volle Maan trekt de Beer als Krijger Koning over het Land. Het Grote Huwelijk is met Beltaine voltrokken: de Koning is met het Land gehuwd, en de Kracht van Groei spreidt zich over dit Land. De Krijger Koning beheerst de gerichtheid en doelbewustheid, en wendt deze aan om de groeikracht te ontketenen tussen polen, spanningen en dualiteiten. 
De vorige volle maan stond in het teken van héélheid, zodat we in onze héélheid de ander konden ontmoeten... de man tot de vrouw, de vrouw tot de man, zodat met het Feest van Beltaine het Grote Huwelijk zich kon voltrekken. De Havik van Achill bracht ons tot het Begin der Tijden, tot de Stille Ketel aan de overzijde van het Jaarwiel en tot de Witte Boom waar de Wijze Talisien samen met de Ouden en de Bijen ons een soul retrieval brachten. Nu de Héélheid van de Vrouw en de Héélheid van de Man tot elkaar zijn gekomen, ontplooit zich hun gezamelijke Lied.
Deze Volle Maan, ontmoeten we de Beer en zijn Kracht. De Oude Wijze Taliesin heeft zich nu helemaal terug getrokken, want nu heerst het tijdperk van Krijger Koning Arthur.

Volle Maan van Paard en het Maanvuur 16 Juni - 15 Juli

Tijdens deze Volle Maan wacht ons het Paard. Als Hart van het Land brengt ze ons tussen de Werelden naar de plaats van de Bron met het Maanvuur, dat gevoed wordt door het Hart van de Koning van Licht en Zon, zittend in de Kracht van de Gehoornde op de Troon.

Daar wacht ons een empowerment in het Lied van de Draak. 

In de magie van Maanvuur en Kleefkruid bevrijden we ons van niet eigen zieledelen die we ons via betrekking met anderen hebben eigen gemaakt. Hiervan gereinigd, confronteert Paard ons met het gegeven van Soevereiniteit.

Volle Maan van het Hert 15 Juli - 14 Augustus

De voorwaarde voor ons geluk, ligt niet bij de ander, noch bij een van ons afgescheiden structuur. Wat houden we nog vast? Wat belet de Oogst van onze levensvrucht? De ceremonie voor deze Volle Maan brengt heling op deze thematieken.
Tijdens deze Volle Maan ontmoeten we het Hert op de machtige takken van de Wereld Boom. Het neemt ons mee naar de innerlijke dimensie van het Koningschap en de aard van grenzen, orde en structuren. Op deze plaats op het Jaarwiel is de kracht van omhulling en afbakening zodanig sterk dat de veruiterlijking de realiteit dreigt over te nemen, anderzijds vloeit de Levenskracht krachtig genoeg om alle grenzen en uiterlijke structuren te doorbreken waar we door onze angsten en onzekerheden aan vastklampen. 
Het Koningshert ziet zich balancerend op het scherp van de snede tussen deze twee uiterste krachten van creatie en destructie en maak zich klaar om tijdens het Lughnassadh feest de cirkel door te snijden. 
Wordt het Koningshert de Boom die Vrucht draagt en vereenzelvigd hij zich met de Wereld Boom, of wordt hij de Boom die Vrucht draagt én tegelijk Vrucht is, de Boom van het Leven?
Hier op het dynamische punt van de vraag over het Koningschap ligt de Rode Draak tegenover de Witte Draak.
De vraag naar ons eigen innerlijke Koningschap wordt gesteld en daarmee de vraag naar de Vrucht van ons leven.

 

Volle Maan van Hond 14 Augustus - 12 September

Volle Maan van de Hond - Druïdisch geïnspireerde ceremonie

 Met deze Volle Maan vertoeven we nog steeds in de energie van Lughnasad en de eerste Oogst.

De dagen worden reeds korter en de mantel van de nacht spreidt zich wijder en wijder. Hier wacht de Hond ons op de innerlijke paden die de donkere helft van het jaar heeft geopend.

De Hond kent het mysterie van de geofferde Koning en draagt de kennis om hem opnieuw te laten opstaan. 

De afgesneden vrucht als ervaringsvoedsel voor de eigen verdere ontwikkeling.. hoe zijn m'n vruchten?.. hoe dienen ze me op m'n verdere pad?

Voor de meer gevorderde deelnemers in de groep, brengt de Hond ons als wachter van het Leven, en trouw aan het Leven, naar de plaats waar we worden 'ontleed' en uit elkaar gehaald, om vervolgens vernieuwd weer te worden opgebouwd waarbij de 'zieke' stukken worden geheeld of vervangen door nieuwe magische elementen. 

Wie nieuw is op het sjamanistische pad, brengt de Hond niet naar deze plaats, maar naar de Poel van de Twee Gezangen, waar een zachte heling en verkwikking plaats vindt. En wie liggend in deze Poel aandachtig luistert, kan de zangstem van Talisien horen die nu diep in z'n kristallen grot over het Universum droomt.

Volle Maan van Reiger 12 September - 12 Oktober

Nu we stilaan naar de Herfst toe gaan, wordt de energetische stroming weer meer introvert. Dit is zelfs voelbaar ook bij deze hete eerder extraverte nazomerse dagen.

Het is nog steeds de tijd van oogst en het verzamelen der vruchten. Deze maan bekijkt het transformatieve aspect van de vrucht, en opent de blik op onvervulde dromen. In deze tijd van bijzondere transformaties kunnen deze dromen in een waarachtiger daglicht komen te staan. Hier wacht ons de Reiger, éen vd dieren van deze maan. Reiger staat in verbinding met deze en de andere wereld. Hij brengt de mens oa de magie van schrifttekens, en daarmee de grens van klank. Een ander nu sterk aanwezig dier, die ons hiermee ook in verbinding brengt, is de kruisspin. Deze draagt de oude (Egyptische) glyphe van het 'teken', wat eveneens een signatuur van klank (medeklinkers) is. Spin en Reiger staan als wachters van het morfogenetische veld, het gebied waar de energie tot vorm wordt. En zo gaan we tijdens de rite van deze maan met behulp van de Reiger op zoek naar naar onze vergeten droom/verlangen, welk we bewust of onbewust als 'onmogelijk' of 'niet realistisch' hebben bestempeld. Het is tijd om deze opnieuw naar boven te brengen, en vorm te laten worden.

bottom of page