top of page

Jaartraject Druïdisme  Aan de Oever van het Meer

Groei in uniciteit en authenticiteit. Ontwikkel en activeer je geesteskrachten tijdens deze reeks van 5 bijeenkomsten, waarbij we via Keltische, Germaanse en Noorse elementen onze persoonlijke innerlijke en uiterlijke aspecten en krachten leren kennen en een diepere communicatie met de Geesteswereld ontwikkelen. 

Dit is een opleidingstraject van 4 modules van telkens 3 dagen intensieve teaching en training die uitmonden in een 5de wijdingsmodule. We verdiepen een geaarde spiritualiteit, die stevig staat in het alledaagse leven met z’n beslommeringen en verantwoordelijkheden, en tegelijk in volledige connectie is met de Geestes werelden.
Overlevering van oude kennis en technieken over de connectie en communicatie tussen de Mens en Natuur staan centraal in dit traject. Transformatie, heling en zelfontwikkeling zijn onvermijdbare gevolgen. 
Er wordt een praktijk gericht, stevig en zeer uitgebreid kader van oude wetenschap aangereikt, waarlangs de Geesten je onder andere via trancereizen verder gidsen om je in kracht en inzicht te laten groeien en de aangeleerde technieken te verpersoonlijken. 
De diepere grondstructuren waaruit healings, ceremoniën en riten zijn opgebouwd, worden in eerste plaats persoonlijk doorleefd, en vormen de basis voor verdere priesterlijke en sjamanistisch georiënteerde inwijdingen. 
Via een duik in de oude tradities en overleveringen van eigen bodem ontsluit je verder je relatie met het Leven van alledag en krijg je een diepere kijk op de positie van een individu in de Cultuur, en de positie van de Cultuur in de Natuur.
Tijdens het traject wordt een waaier aan druïdische en sjamanistische krachtwerktuigen gemaakt, waaronder rituele voorwerpen en uitrusting. De vervaardigingstechnieken worden volgens overlevering aangeleerd om deze componenten ritueel te verzamelen, samen te stellen, alsook ofwel te ontwaken ofwel tot leven te brengen. 
Ontwikkel en activeer je geesteskrachten tijdens deze reeks van 5 bijeenkomsten, waarbij we in hoofdzaak via Keltische en Germaanse elementen onze persoonlijke innerlijke en uiterlijke aspecten en krachten leren kennen en een diepere communicatie met de Geesteswereld ontwikkelen. 

 

De begeleiding van dit traject wordt gegeven vanuit 25 jaar doorleving, waarvan 19 jaar vorming en begeleiding door (hoofdzakelijk) drie persoonlijke leraren. 
Na het eerste jaar beschik je reeds over een krachtige basis om zelf actief te zijn. Er zijn 4 jaren beschikbaar. Na elk jaar kan de kandidaat beslissen om te stoppen, ofwel trachten over te gaan tot het volgende jaar. Doorvloeiing naar volgende jaren zijn onderworpen aan evaluatie en beproeving.
Je ontmoet je zelf in verdieping en ontwikkeling van je leven en het eigen potentieel, onder meer door ontdekking, duiding en bevrijding van aanwezige thema's, talenten, blokkades en valkuilen. 

 

Je duikt dieper in de Geesteswereld die we leerden kennen tijdens de inleidings cursus en je leert extra technieken, verbindingen, healings en werkwijzen met:


- de 11 Richtingen en Geesten van de Richtingen 
- onderscheid fantasie/ eigen inbreng en het authentieke zicht/stem uit de andere werelden
- het Domein van het Land, het Domein van de Hemelen en het Domein van de Wateren; de principes van Materie, Geest en Beweging
- de Elementen en hun correspondenties volgens de oude traditie
- Druïdisch alchemistische spagyriek en de techniek van het vervaardigingsproces van een Plantsteen
- een reeks inheemse kruiden en bomen
- de Triade en de stille Vierde binnen een drieheid
- Godinnen en Goden
- werken met de Sterren.. oude pre-Romeinse constellaties zoals de oude opvatting van constellaties van de Grote Beer, de Toren van het Land, het Hert en de Schorpioen, het Everzwijn, de Hond...
- Geest van de Plaats en communicatie met elementen in het landschap 
- de Tijdsrichting en Geesten van de Tijd
- verdiepingswerk op de krachten Nwyfre en Awen
- rituele creatie van- en werken met Druïdische en Noorse Krachtvoorwerpen 
- technieken tot bezieling van voorwerpen en rituele vervaardiging van Geesteshuizen
- verloop, dynamiek en energieën van het Grote Wiel
- aspecten van het Zelf, het Zijn en je Levenslijn
- de Voorouders
- de Werelden, de relativiteit van de indeling 'onder, 'midden', 'boven' en de oude oriëntatie en beleving van deze Werelden 
- Taal en Tekens
- de Adem en de Stem
- de Oude Verhalen en Overlevering
Het jaartraject beslaat een breder vlak dan enkel de sjamanistische visie, daar het Druïdisme een animistische traditie is met sjamanistische elementen. 
Elke samenkomst bevat een waaier aan rituelen en ceremonies. Tijdens het traject worden de fundamenten voor de latere trajecten aangereikt in het kader van een Druïdische opleiding. Al het geziene kan geïntegreerd worden in je eigen healingspraktijk of ceremonieel werk.
Het traject beweegt zich langs het Jaarwiel, waarbij we telkens in de buurt van de grote 4 Feesten van Imbolc, Beltaine, Lughnasad en Samhuinn samenkomen. We leren werken met dit Jaarwiel (te vergelijken met een Medicijnwiel), de hieraan verbonden Sleutels, Krachtvoorwerpen en Geestesdieren, alsook de domeinen in de Andere Wereld. De thematiek van het betreffende Jaarfeest wordt tijdens de bijeenkomst verdiept.
Wie een Drum, Ratel, Fluit of ander instrument heeft, kan gedurende het traject hiermee specifieke inzegeningen in elk van de Elementen ontvangen.
Het traject is zeer intensief. Elke samenkomst heeft zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte. Het aantal deelnemers is beperkt. Er wordt verwacht dat er tussen de samenkomsten verder (huis)werk wordt verricht, waarop bij elke volgende samenkomst wordt ingehaakt. 

Deelname is mogelijk voor wie de inleiding tweedaagse "Keltisch sjamanisme/Druïdisme" volgde.
De maaltijden zijn veganistisch.
Inschrijving en verdere info ivm bijdrage en voorwaarden kan via een mail naar infoahawa@gmail.com

1ste jaar 

De eerste samenkomst van oktober omvat volgende onderwerpen, waarvoor behalve theoretische aspecten, intensief ervarings- en praktijkgericht via trance reis in contact met de Geesten zal worden gewerkt:
- ontmoeting en verdieping met je begeleidende Geesten
- de 3+1 Elementen en de 11 Richtingen volgens de oude kosmologie
- de oude essenties, verborgen wiskunde en voorwaarden van een Altaar (tijdens elke samenkomst wordt aan een Sleutel/krachtvoorwerp voor de betreffende Richting gewerkt, die telkens één van de Hoeken van jouw Altaar vormt)
- de aard van hoeken, liminale plaatsen, grenzen en het werk met de daaraan inherente Geesten en energieën
- we ontmoeten de eerste mysteriën van de Beer van de Ster en de Steen, alsook deze van het Grote Everzwijn die de Kenner van de Bedekte Paden is; de Dans van de Zeven Oude Mannen
- het Vaste Element Calas
- de Diepten van de Grote Moeder; de Ketel van transformatie; de getallen 3, 4 en 9; de 9 wachters en een eerste inleiding op het begrip van de Negende Golf; Diepte en Leegte;
- In de Raad van Voorouders: bewustwording van Voorouderlijke lijnen; de genetische-, spirituele- en culturele Voorouderlijnen, samenwerken en versterking van de band met Voorouders; de ontmoeting met de voorouderlijke 'sjamaan'; delen in de ervaringswijsheid; helingswerk van voorouderlijk karma; de innerlijke dimensie van Samhuinn
- het intrinsieke ontwikkelingsmodel uit het spanningsveld van polaire werelden, de betekenissen van de Noord-Zuid As en West - Oost As alsook de verbanden van Noord-Oost en Noord-West
- de Forten van de Andere Wereld; 
- de Steen der Bestemming en de uitdaging van Caer Sidhi
- de 3 teachings van de Druïde Morfessa
- de Grote Slang van het Noorden
- een verdere kijk op het Grote Web - het Wyrd - en de setting waarbinnen het Grote Web bestaat: de Orleg; en de werking van de Steen van Bestemming hierin. De werking van de schikgodinnen.
- de Oever waar de zee van chaos in materie overgaat
- inleiding op de Cyclus van Mabon; het Goddelijke in jezelf; werken met Licht en Duisternis
- Grootmoeder Zon / Grootvader Maan en Grootvader Zon / Grootmoeder Maan. Inleiding op de cyclus van de Zon en de cyclus van de Maan, aanwezige Krachten, Geesten en godinnen/goden. 
- Rite rond de Geboorte van de Mabon
Zoals reeds vermeld vervaardig je tijdens deze samenkomst je Stille Steen, het krachtvoorwerp en Sleutel van het Noorden. 

 

De tweede keer komen we samen rond de kracht van het Oosten en het Element Lucht en behandelen volgende onderwerpen:
- Het Domein van de Lucht op het Jaarwiel en de corresponderende krachten
- Verdere verdieping op het Altaar
- de eerste mysteriën van de Gevleugelden; De Grote Vogel, de Kracht van de Veer, en de verhouding van de Maat en de Waarheid
- het Zwaard caledfwlch en het Zwaard van Licht Claíomh Solais; Staf of Zwaard
- de mythische nederzetting Gorias en de kracht van Gáe Assail, de Speer van Lugh. De verhoudingen tussen de Speer en het Zwaard en de oriëntatie van Oost of Zuid. 
- de 3 teachings van de Druïde Esras
- De Grote Slang van het Oosten
- De Innerlijke Forten Caer Pedryfan en Caer Feddwit
- de Geesteshuizen: 13 Huizen van de Voorhouders
- Het Spel van de Wind, de Englyon en de Teinm Laida: in verbinding met de geesten leer je jouw persoonlijke krachtlied
- Verdere kijk op de cyclus van de Mabon
- Maken van en inleidend werk met een Dondernagel

 

De derde keer komen we samen rond de kracht van het Zuiden en het Element Vuur:
- Het Domein van het Vuur op het Jaarwiel en de corresponderende krachten
- Eigenschappen van Vuur: het Element dat buiten de Elementen staat, Vuur als oorzaak en gevolg
- Verdere verdieping op het Altaar
- de eerste mysteriën van de Gehoornde
- verdieping op Nwyfre
- de Kracht van Vereniging, het Grote Huwelijk, Heilige Seksualiteit
- de Staf; Tien Woorden van Creatie en tien Woorden van Vernieling
- de mythische nederzetting Findias en de kracht van Claíomh Solais, het Zwaard van Licht. De verhoudingen tussen de Speer en het Zwaard en de oriëntatie van Oost of Zuid. 
- de 3 teachings van de Druïde Uiscias
- De Grote Slang van het Zuiden
- De Heilige Vlam en de Staf van creatie en ontbinding: ontmoeting met Vrouwe Brighid en de Heer met het Gewei.
- de 3 Vlammen van Brighid
- Muspelheim en het Zwaard van Surtr; connectie, verantwoordelijkheid, balans
- Staan in de kracht van de Zon, het Oog van de Eeuwige Bron
- Zout
- Het transformatieve Vuur van de Pherrylt
- Vuur als Poort, de consequenties van het "naderbij brengen"
- de Rite van de Buizerd, een 4 uur durende sacrale dans
Tijdens deze driedaagse maak je Vuurbekken, het krachtvoorwerp en Sleutel van het Zuiden. 

 

De vierde keer komen we samen rond de kracht van het Westen en het Element Water:
- Het Domein van het Water op het Jaarwiel en de corresponderende krachten
- Verdere verdieping op het Altaar
- de eerste mysteriën van de Oude Zalm en het Meer van Wijsheid
- de Slangen en de Nekkers
- de eerste mysteriën van de Hazelaar; 
- de eerste mysteriën van de Wachter van het Meer: de Grote Liedzanger en Bewaarder van de Tekens; 
- de eerste mysteriën van de Kleine Man met de Kap: de Grote Heelmeester
- de eerste mysteriën van Mannanon Mac Lir en de Wegen naar Annwn
- de Schaal; de Ketel
- het Element Gwyar en de Beweging
- de mysteriën van de Tijd
- de mythische nederzetting Muiras en de kracht van de Ketel van de Dagda.
- de 3 teachings van de Druïde Semias
- De Grote Slang van het Westen
- De Poel van het Leven
- Balanceren op de grens; Bovenwereldaspecten in de Onderwereld; aspecten van hoogmoed; aspecten van realiteit; aspecten van waarheid en maat
- 'schouwen', oefeningen in 'zien'
- De aard van interpreteren
- Het ritueel van de zwarte spiegel brengt je een openbaring over jezelf en een destiny retrieval (het vinden van je bestemming of hernieuwde focus op je bestemming) als oriëntatie en bekrachtiging van je pad
Tijdens deze driedaagse maak je een Zwarte Spiegel, het krachtvoorwerp en Sleutel van het Oosten. Wie reeds één heeft brengt deze mee om deze verder te verdiepen.

 

  • En dan is er nog De Vijfde bijeenkomst.

 

Inschrijving en info ivm bijdrage en voorwaarden via een mail naar infoahawa@gmail.com

bottom of page