Inleiding Gnosis 

Gnosis, de Kennis van het Goddelijke en de aard van alles wat ons in de wereld omringt. 
Tijdens deze inleiding verkennen we eerst het gnostische wereldbeeld om dan via praktische meditaties voeling met ons authentieke wezen te verkrijgen, die ons in staat stelt om onze goddellijke lichtoorsprong terug te vinden. Vanuit deze connectie worden enkele healingstechnieken aangereikt. We verkennen onder meer een reeks aspecten in onszelf en laten ons hierbij leiden door de geëmaneerde denkbeelden van het Geestesrijk, de Aeonen.
De gnosticus gaat op zoek naar het Licht in de materie om deze te bevrijden. We gaan ook dieper in op de aard van 'materie' en haar relatie tot Licht.
Deze tweedaagse is een inleiding en een eerste verkenning. Er worden principes en technieken meegegeven. Vanzelfsprekend is deze weg waar Zelfkennis en Godskennis hand in hand gaan een weg van vele jaren. Er volgen verdiepingsdagen die verder ingaan op wat tijdens deze tweedaagse werd aangereikt.
 
 
Volgende elementen komen aan bod:
- De goddelijke bovenwereld van het Pleroma waarin de wezenskern van de mens ligt en de val van de Wijsheid Sophia. De Wijsheid als Schoot.
- Het principe van de Aeonen, denkbeelden van het Geestesrijk en het concept van Eeuwigheden in het licht van de 'afgebakende' Aeonen.
- De werking en grenskracht van Stauros/Horos en de eigenschappen van een teken.
- De Grond van het Zijn en het Geestelijk en Stoffelijk aspect van de Godheid; Diepte en Stilte, Bythos en Sîge
- Het principe van de Demiurg
- De wereld van het vergeten en het principe van 'vergeten'
Scheiding en Vereniging van het Grove en Subtiele
- Christuskracht, het principe van Verlossing, het principe van Opstanding en Openbaring
- de Slang
- over Zout, Salpeter en Mercurius
 
Als leidraad wordt de gnostische richting van Valentinus (Alexandrië in het jaar 100) genomen, en aangevuld met aspecten uit zowel de Alchemistische als de Kabbalistische Hermetiek.