top of page

Imbolc

 

Ambiuolcaia - Imbolc

 

Met Imbolc maken we ons los uit de zwaartekracht velden van wat er op onbewust niveau gebeurd, om in de uniciteit van onze eigen waarheid te gaan staan en zo de ontplooiing van onze eigen unieke bestemming tevoorschijn te laten komen.

 

Dit Feest dat toegewijd is aan het Licht van de Vrouw, is een Reinigingsfeest met specifieke Water en Vuur Zegeningen. 
Het is een Reiniging die ons laat ontwaken uit de introverte winterperiode, zodat we de inzichten en vernieuwingen uit die periode in daadkracht kunnen omzetten.
In de ceremonie nodigen we de krachten uit van de Healer, de Huishaard en de Smid waarvan de aan Imbolc gewijde Brigid patrones is.

In de Druïdische revival traditie nemen we tijdens dit Feest van Licht het meest zware element Calas mee, de vastheid. Het lijkt een tegenstelling, dat ijle en lichte van Licht, ten opzichte van de vastheid van een vorm. Terwijl het Wiel draait en het Jaar in ouderdom toeneemt, neemt ook het Element een steeds vastere eigenschap aan, en nu is de vaste aarde op haar kentering gekomen. De Oude Vrouwe, de Cailleach, drinkt het voorjaarswater en verandert in de Vrouwe van de Lente. De vorm, de vastheid en de materie, die we als streng en doods, grensmaker en verrotter van het oude hebben leren kennen, toont eveneens haar levengevende mystiek. Waar sterfte was, en overgave in pijn, komt de dageraad van vernieuwing. Het Water wast en laat ontwaken, het Vuur brengt daadkracht dat in samenwerking met het nu verlichte vaste element Aarde tot manifestatiekracht komt.

Het Licht dat de Vrouwe hier uit de diepte van de Aarde naar boven brengt, is een licht dat klaarheid en een weg uit vastgelopen/circulaire situaties biedt. Wanneer de concreetheid en grensmakende eigenschap van de vaste vorm, het doorbrekende en snelle karakter van het licht ontmoet, ontstaat vruchtbare grond voor iets nieuws. De horizon wordt opengebroken en nieuwe perspectieven bieden zich aan. 

Het Licht beroert de Aarde. 

De Vrouwe reist op, en ze is zich bewust van haar Vruchtbaarheid. 


Vrouwe, moge de gezegende Kracht van uw Schoot zich aan ons kenbaar maken. Moge ons Huis en Haard gezegend zijn in de mystiek van deze Schoot. Open voor Inspiratie, open voor wat mag Groeien, open voor het Pad van Leven. Het Licht van Imbolc is het Licht dat Aanraakt. Het Licht dat sinds Alban Arthan waakzaam heeft gewacht, schijnt tijdens Imbolc met strelende stralen, tastbare stralen. Het meest ijle Licht, vindt de zachtheid van de Tastzin. Moge we open zijn voor de Inwijding in Liefde, en toon ons, Vrouwe, in de Schoonheid van het Nabij zijn, de Schoonheid van de Geboorte.

bottom of page