top of page

de Hond  - trouwe rechter - empathie tot het vreemde

Verandering is eigen aan het leven.

De wereld om ons heen, maar ook wijzelf verkeren in een constant proces van wijziging en transformatie.

Het onbekende en de tegenstand/confrontatie zijn daarbij twee belangrijke spelers die zich buiten onze wil of controle aan ons opwerpen. Ze vormen “doorgangen" of mogelijkheden, waarlangs heel wat transformatie processen verlopen.

Deze “doorgangen” zijn de donkere waterpoelen waar Hond optreedt als onze trouwe wachter en begeleider.

Hond fungeert hier niet zomaar als toeverlaat, maar als een heldhaftige gids die je bij de feiten houdt.. zijn trouw wil je confronteren met je eigen trouw aan jezelf.. Hond weerhoudt je van te vluchten. Zo wordt hij ook als de wijze Rechter aanzien, die doorheen alles jou aanvoelt en je confronteert met de gevolgen wanneer men in het transformatie proces al dan niet zichzelf is. Als de Maan de kracht van Hond draagt, staat de Zon in sterrenbeeld Maagd. Enerzijds is zij Andera, de gezegende met de twee afgesneden graan aren, maar we kenden deze sterrenconstellatie ook als Edrinos, de Rechter. Hond is in zijn wezen onverbiddelijk in de correctheid van wat hij waarneemt. Hij is uiterst secuur in zijn voelen van het Pad. Hij is weliswaar streng als rechter, maar meelevend als trouwe metgezel. Hond ruikt en herkent alle werkende krachten van het leven.. dit is: van de grote transformatie.

Dit brengt hem tot een empathie die hij ook in ons wil ontwaken. Het is een empathie die doorvoelt naar onze uitdagingen en tegenstand.. die onze uitdager en tegenstander leert begrijpen, zodat we uiteindelijk onszelf begrijpen.

De Hond vertoeft als een beschermer aan de donkere waterpoel, de opening naar de Andere Werelden.

De Zon is bij deze Hondmaan in Maagd, of in de oude orde: Edrinos, de Rechter. De Maan zelf staat in sterrenbeeld Vissen, oorspronkelijk: de Koude.

Hond lijkt wel degelijk aan de afgrond van het Koude de wacht te houden. Het Koude, de Nacht, de Dood.. maar laten we aan deze begrippen vooral geen goed of slecht waardebepalingen hangen.

De Hond werd vaak ingezet voor de jacht, als beschermer en in de strijd. Het betreffen hier krijger elementen waarbij het thema van de dood niet veraf is.

De Dood en de Andere Wereld zijn domeinen waar we Hond ontmoeten.

Het vorige artikel sprak reeds over “doorgangen” mbt het onbekende en weerstand.

Hond vertegenwoordigd de actieve wijsheid met betrekking tot deze doorgangen.. de wachter die je met het Andere in jezelf laat confronteren.

Hond is de eerste van de drie Manen die de “Poorten", de doorgangen en het Andere, tot thema hebben.

bottom of page