top of page

Sjamanistische healingsessie

In contact komen met jezelf

Je eigen potentieel ontwaken

Zoeken naar blokkades

Onrust en stress

Depressie

Verwerking van verlies

Onzekerheden bij nieuwe levenswendingen

Zwaar of zweverig gevoel

Concentratiestoornissen

Verslaving

Op zoek naar nieuwe levensrichting...

 

Healing richt zich tot het weer héél worden van de mens in zijn totaliteit.

Onze levens kenmerken zich door een aaneenschakeling van ervaringen. Ze helpen mee vorm geven aan hoe we ons in de wereld bewegen, hoe we de wereld zien en hoe we denken. Hoewel dit een voedende stroom is, verliezen we vaak tijdens dit proces het contact met ons Zelf en lopen we verloren in het leven dat we leiden. Deze vervreemding verloopt eveneens via verwachtingen die naar ons toevloeien vanuit kennissen/vrienden, sociale kringen en de maatschappij in z'n geheel. Deze beladen ons vaak met stevige conditioneringen. Traumatische ervaringen hebben de neiging om ons gevangen te zetten in de traumatische gebeurtenis.. tot er enkel nog een cirkel is waarin alles steeds maar wordt herbeleefd.

Al deze invloeden hebben uitwerking op je fysiek-, emotioneel-, mentaal- en spiritueel lichaam. De holistische heling zoekt en herstelt de onbalans en blokkades van en tussen deze lichamen én het grotere geheel waarin we leven.

Er wordt vooral via sjamanistische benadering gewerkt. Deze richt zich onder meer tot heling van het verlies van energie en kracht, onevenwichtigheid, gevoelens van niet volledig aanwezig te zijn, gevoelens dat 'een ander' in jou zit...

Leven vanuit wie je werkelijk bent! Je verdere leven hoeft geen herhaling te zijn van wat is geweest!

Alle antwoorden liggen in jezelf! Het (her)ontdekken van je eigen waarden, mogelijkheden, verlangens, levensvreugde en talenten.

Niet de symptomen worden behandeld, maar de oorzaak van deze symptomen. Blijvende genezing vindt plaats als de wortel wordt aangevat.

We kijken dan ook naar jouw mogelijkheden om het oude patroon achterwege te laten en jouw vrijheid voor jouw eigen voedende levenswandel in te nemen.

Een individuele healingsessie begint met een kort oriëntatiegesprek, dan volgt de heling zelf en een nabespreking.

Een sessie kan 1u30 tot 2u duren

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten of heb je vragen? 

Neem gerust contact met ons op via mail infoahawa@gmail.com of via www.facebook.com/huisahawa

bottom of page