top of page
GlowVisitekaartje.jpg

Streven naar Vrijheid, Vertrouwen en Vreugde blijven één van mijn belangrijkste pijlers in dit leven. Dankbaarheid is een sleutel die vele poorten opende. Dit begon bij mijn kennismaking met het sjamanisme. 

Zoals de meesten onder ons heb ik veel doormaakt en doorga ik nog steeds boeiende paden. Ik noem het boeiend, omdat ik de woorden positief en negatief even achterwege wil laten. Beseffende dat uit zware tegenslagen mooie wonderlijke situaties kunnen vloeien. Deze worden prijsgegeven door de manier waarop je met een bepaalde gebeurtenis omgaat. 

Image by Jay Mantri

In contact komen met jezelf - Je eigen potentieel ontwaken - Zoeken naar blokkades - Onrust en stress - Depressie - Burnout    - Verwerking van verlies - Onzekerheden bij nieuwe levenswendingen - Zwaar of zweverig gevoel - Concentratiestoornissen - Verslaving - Op zoek naar nieuwe levensrichting...

Een individuele healingsessie begint met een kort oriëntatiegesprek, dan volgt de heling zelf en een nabespreking.

Een sessie kan 1u30 tot 2u duren

Individuele sjamanistische healingsessie

Healing richt zich tot het weer héél worden van de mens in zijn totaliteit.

Onze levens kenmerken zich door een aaneenschakeling van ervaringen. Ze helpen mee vorm geven aan hoe we ons in de wereld bewegen, hoe we de wereld zien en hoe we denken. Hoewel dit een voedende stroom is, verliezen we vaak tijdens dit proces het contact met ons Zelf en lopen we verloren in het leven dat we leiden. Deze vervreemding verloopt eveneens via verwachtingen die naar ons toevloeien vanuit kennissen/vrienden, sociale kringen en de maatschappij in z'n geheel. Deze beladen ons vaak met stevige conditioneringen. Traumatische ervaringen hebben de neiging om ons gevangen te zetten in de traumatische gebeurtenis.. tot er enkel nog een cirkel is waarin alles steeds maar wordt herbeleefd.

Al deze invloeden hebben uitwerking op je fysiek-, emotioneel-, mentaal- en spiritueel lichaam. De holistische heling zoekt en herstelt de onbalans en blokkades van en tussen deze lichamen én het grotere geheel waarin we leven.

Er wordt vooral via sjamanistische benadering gewerkt. Deze richt zich onder meer tot heling van het verlies van energie en kracht, onevenwichtigheid, gevoelens van niet volledig aanwezig te zijn, gevoelens dat 'een ander' in jou zit...

Leven vanuit wie je werkelijk bent! Je verdere leven hoeft geen herhaling te zijn van wat is geweest!

Alle antwoorden liggen in jezelf! Het (her)ontdekken van je eigen waarden, mogelijkheden, verlangens, levensvreugde en talenten.

Niet de symptomen worden behandeld, maar de oorzaak van deze symptomen. Blijvende genezing vindt plaats als de wortel wordt aangevat.

We kijken dan ook naar jouw mogelijkheden om het oude patroon achterwege te laten en jouw vrijheid voor jouw eigen voedende levenswandel in te nemen.

Book Your Spot

Er kan nog niets worden gereserveerd. Kom later terug.

Vision

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page