top of page

Inleidings 2-daagse in het Druïdisme 

Het Druïdisme ontvouwt zich vanuit de verbinding tussen jou en de wereld.

Leer tijdens deze 2 daagse communiceren met de bezielde wereld waarin we leven, alsook de Geesteswerelden boven en onder deze wereld en het werken met de Druïdische concepten van Awen en Nwyfre.

Tijdens deze tweedaagse worden traditionele eeuwenoude ervaringsgerichte technieken aangereikt van eigen bodem, waarmee je zelf verder aan de slag kunt in het dagelijkse leven. Je leert over trance, het opbouwen van een "reis-lichaam", je eigen ruimte neerzetten en de magie van kruiden.

 

Het is een animistische visie met sjamanistische aspecten.Het Land en de Hemelen, en de grote cycli van Zon en Maan in het Grote Wiel helpen je jouw eigen leven en alles wat er in en om jou gaande is, te situeren en richting te geven.Ontmoetingen in de Geesteswerelden geven je toegang tot onvermoede kennis en inzichten. De helende kracht van Plant en Dier ontsluieren de grenzen van je eigen geconstrueerde wereldbeeld en opent onvermoede nieuwe horizonten.

Volgende elementen komen aan bod:

- aanscherpen van de zintuigen: voelen, zien en horen van de 'verborgen' Natuur;

- je bewegen in, en communiceren met (trance reizen) de Geesteswerelden op verantwoorde, veilige manier via stem, drum en bellenratel: de Westelijke-, Noordelijke-, Midden- en Oostelijke Werelden, de Gebieden van de Hemelen en de Diepe Aarde.

- de Druïdische concepten: Awen en Nwyfre; de Vogel en de Slang; over Inspiratie en Kennis;

- de levende Ziel van de Schepping

- Richting geven en formulering van intenties

- oproepen van Kracht

- werken met Geestesdieren

- werken met de Cirkel, ontdekking en verkenning van jouw innerlijke Heiligdom (Nemeton), de Cirkel en het Jaarwiel; de Poorten van de Heilige Ruimte

- de Hoeders van de Windrichtingen: Buizerd/Duif, Hert, Zalm en Beer/Everzwijn

- Elementen: kennismaking met de 3 principiële Druïdische Domeinen van Aarde, Lucht en Water en de buitenpositie van Vuur

- Geesteshuizen: werking, functie en wijzen van benadering

- reinigen met rook: het sainen; rituele kruiden Bijvoet en Ijzerhard. Hoe gebeurt traditioneel ritueel "smudgen"/roken en wat zijn de vereiste voorbereidingen?

- we verkennen Vrije Wil, Vernieuwing/Geboorte en Dood, Daadkracht, Seksualiteit, Orde en Structuur,

Tijdens deze tweedaagse begeef je je op innerlijke Paden naar Werelden die achter en over onze dagelijkse realiteit werkzaam zijn en maak je contact met het bezielde gelaat van al wat ons omringt. Hier ligt de realiteit die kennis en informatie wil delen om je huidige leven te voeden en je eigen bestemming te ontdekken en te volgen.

Je hebt geen enkele voorkennis nodig, maar deze tweedaagse is ook voor hen die reeds vertrouwd zijn met sjamanistische technieken en die interesse hebben in het spirituele erfgoed van de Europese voorouders.

Dit is geen workshop vanuit het hedendaagse Core Sjamanisme met een 'Keltisch kleedje' aan, maar vertrekkend vanuit de oude communicatieve wijzen van onze lokale Landen. Omdat we terugvallen op een grondstructuur van ver vóór de revival, stemmen diverse elementen niet overeen met wat in de hedendaagse literatuur te vinden is. Het waarom en hoe van elk gegeven wordt tot in details uitgelegd en gestaafd.. niets wordt zomaar aangenomen.

Je maakt kennis met grondbeginselen.

/|\

Praktisch:
- geen voorkennis vereist
- Elke dag werken we van 10u tot 17u
- 's middags is er telkens soep en brood voorzien (biologisch)
- Inschrijving ENKEL via infoahawa@gmail.com Verdere info volgt via de antwoord mail.
- omdat elke deelnemer tijdens de tweedaagse persoonlijk wordt begeleid, is het aantal deelnemers beperkt!


Voor wie deze basis volgde, is een Druïdische opleiding via jaartrajecten mogelijk en zijn verdiepingsdagen beschikbaar. Deze verlopen via verschillende modules. Deze modules gaan enerzijds dieper in op de ontdekking van wie je bent en de activatie van jouw persoonlijke weg waartoe je geboren bent, en geven anderzijds ervaringsgerichte kennis en tools voor healings werk, ritueel, ceremonieel, magisch- en alchemistisch werk in sjamanistische traditie vanuit onze Keltische voorouders. Hier en daar zijn aanvullingen vanuit het hedendaags psychoanalytisch- en filosofisch veld, alsook invalshoeken en aanvullingen vanuit sjamanistische tradities.

Het jaartraject is niet enkel een persoonlijk transformatie traject, maar legt de basis voor een Druïdische opleiding. Voor wie het eerste jaar volgde, kan indien gewenst een tweede jaar ingaan, een 3de of een 4de. 
Het is een jaar van zelf ontmoeting en verdieping waarbij je zowel inwijdingen als de technieken ontvangt om zelf met healings, rituelen en solo ceremoniën aan de slag te gaan volgens oude traditie. 
Na jaar 1 kun je dit reeds toepassen in je eigen helingspraktijk of als je reeds ceremonieel begeleider bent. We gaan heel ver in het 'waarom' en 'hoe' van al het aangereikte. 
In het tweede jaar worden het aantal healingstechnieken uitgebreid, gevorderde technieken aangeleerd en de gekende verdiept, alsook wordt groter ceremonieel werk verricht en aangeleerd. Ook dieptrance technieken en creatie van krachtplaatsen komen dan aan bod. Het 2de, 3de en 4de jaar is geen verplichting. Het einde van het eerste jaar geeft je de mogelijkheid één van de geestelijke wijdingen te ontvangen en als bekrachtigd werker aan de slag te gaan. Het eerste jaar confronteert je met je eigen positie, waarbij thematieken aan bod komen zoals je aanwezigheid in het alledaagse leven, hoe je denkt, je seksualiteit, je angsten, je verlangens, etc..

Het is de bedoeling om mensen op te leiden die sterk staan in de oude structuren en kennis... sjamanistische beoefenaars met een zeer stevige basis en uitmuntende kracht... mensen opleiden die vanuit reële achtergrond de werkelijk gegronde no-nonsense healings, rituelen en ceremoniën kunnen verrichten. We gaan niet zweven, niet fantaseren. Waarop we bouwen is reëel. Ik deel wat ik van mijn persoonlijke leraren heb mogen ontvangen vanuit mijn peroonlijke 19jarig vormingstraject en meer dan 40 jaar omgang met de Andere Werelden.
Behalve de Keltische en Noorse hoofdlijn, worden zowel gnostische, kabbalistische en Mongoolse tradities aangeraakt. Ook hier gaat het over de oude tradities en niet deze uit de populaire hedendaagse tendensen.

Het traject is dan ook uitdagend en intensief en vraagt een stevige dosis inzet, maar speelt zich wel volledig af binnen je alledaagse bezigheden. Het is het leven van alledag dat de grootste leraar is. 
Dit traject aangaan is jezelf tegen komen.
Je ondergaat dus niet alleen de sjamanistische beleving, maar ontvangt teachings en inwijdingen om later zelf met deze krachten aan de slag te gaan.
Er wordt thuis verder gewerkt met diverse taken van trance- en magisch werk. Bijvoorbeeld verzamel je intentioneel en volgens opgedane kennis ingrediënten uit de natuur om een potion (spagyrie) te brouwen volgens alchemistische principes.

Tussen de modules in, is er verder contact via een besloten Facebook groep. Daarin wordt er verder begeleid en kennis aangereikt. De teachings beperken zich dus niet enkel tot de 5 modules. Jullie delen hier ook de trainingen en oefeningen, en wordt steun en hulp verleend onder elkaar en door mezelf. 
 


De eerste samenkomst omvat volgende onderwerpen, waarvoor behalve theoretische aspecten, intensief ervarings- en praktijkgericht via trance reis in contact met de Geesten zal worden gewerkt:
- ontmoeting en verdieping met je begeleidende Geesten
- inleiding over de Elementen en de Richtingen (opfrissing van het geziene hierover tijdens de inleidingscursus)
- de oude essenties, verborgen wiskunde en voorwaarden van een Altaar (tijdens elke samenkomst wordt aan een Sleutel/krachtvoorwerp voor de betreffende Richting gewerkt, die telkens één van de Hoeken van jouw Altaar vormt)
- de aard van hoeken, liminale plaatsen, grenzen en het werk met de daaraan inherente energiëen
- we ontmoeten de eerste mysteriën van de Beer van de Ster en de Steen, alsook deze van het Grote Everzwijn die de Kenner van de Bedekte Paden is; de Dans van de Zeven Oude Mannen
- het Vaste Element Calas
- healingsrite van de Schorpioen/ Toornige Hert
- de Diepten van de Grote Moeder; de Ketel van transformatie; de getallen 3, 4 en 9; de 9 wachters en een eerste inleiding op het begrip van de Negende Golf; Diepte en Leegte;
- In de Raad van Voorouders: bewustwording van Voorouderlijke lijnen; de genetische-, spirituele- en culturele Voorouderlijnen, samenwerken en versterking van de band met Voorouders; de ontmoeting met je voorouderlijke 'sjamaan'; delen in de ervaringswijsheid; helingswerk van voorouderlijk karma; de innerlijke dimensie van Samhuinn
- de Wereld van Niflheim en z'n verhouding tot het Zuidelijke Muspelheim en het intrinsieke ontwikkelingsmodel uit het spanningsveld van deze beide werelden, de betekenissen van de Noord-Zuid As en de verbanden van Noord-Oost en Noord-West
- de Forten van de Andere Wereld; de uitdagingen van het Fort Caer Sidhi
- de mythische nederzetting Falias en de Steen der Bestemming
- de 3 teachings van de Druïde Morfessa
- de Grote Slang van het Noorden
- een verdere kijk op het Grote Web - het Wyrd - en de setting waarbinnen het Grote Web bestaat: de Urleg; en de werking van de Steen van Bestemming hierin. De werking van de schikgodinnen.
- inleiding op de Cyclus van Mabon; het Goddelijke in jezelf; werken met Licht en Duisternis
- Grootmoeder Zon / Grootvader Maan en Grootvader Zon / Grootmoeder Maan. Inleiding op de cyclus van de Zon en de cyclus van de Maan, aanwezige Krachten, Geesten en godinnen/goden.
- Rite rond de Geboorte van de Mabon
Zoals reeds vermeld vervaardig je tijdens deze samenkomst je Stille Steen, het krachtvoorwerp en Sleutel van het Noorden.

De tweede keer komen we samen rond de kracht van het Oosten en het Element Lucht en behandelen volgende onderwerpen:
- Het Domein van de Lucht op het Jaarwiel en de corresponderende krachten
- Verdere verdieping op het Altaar
- de eerste mysterien van de Gevleugelden; De Grote Vogel Mens, de Kracht van de Veer, en de verhouding van de Maat en de Waarheid
- het Zwaard Caledfwlch en het Zwaard van Licht Claíomh Solais; Staf of Zwaard
- de mythische nederzetting Gorias en de kracht van Gáe Assail, de Speer van Lugh. De verhoudingen tussen de Speer en het Zwaard en de oriëntatie van Oost of Zuid.
- de 3 teachings van de Druïde Esras
- De Grote Slang van het Oosten
- De Innerlijke Forten Caer Pedryfan en Caer Feddwit
- Het Spel van de Wind, de Englyon en de Teinm Laida: in verbinding met de geesten leer je jouw persoonlijke krachtlied
- Het innerlijke Licht en de Regenboogbrug
- de krachten van Jotunnheim; Onderwereld aspecten in de Bovenwereld
- Mannanon uit het Huis van Lír en de oude wijsheid van West en Oost
- Verdere kijk op de cyclus van de Mabon
- Maken van en inleidend werk met een Dondernagel

De derde keer komen we samen rond de kracht van het Zuiden en het Element Vuur:
- Het Domein van het Vuur op het Jaarwiel en de corresponderende krachten
- Eigenschappen van Vuur: het Element dat buiten de Elementen staat, Vuur als oorzaak en gevolg
- Verdere verdieping op het Altaar
- de eerste mysterien van de Gehoornde
- verdieping op Nwyfre
- de Kracht van Vereniging, het Grote Huwelijk, Heilige Seksualiteit
- de Staf; Tien Woorden van Creatie en tien Woorden van Vernieling
- de mythische nederzetting Findias en de kracht van Claíomh Solais, het Zwaard van Licht. De verhoudingen tussen de Speer en het Zwaard en de oriëntatie van Oost of Zuid.
- de 3 teachings van de Druïde Uiscias
- De Grote Slang van het Zuiden
- De Heilige Vlam en de Staf van creatie en ontbinding: ontmoeting met Vrouwe Brighid en de Heer met het Gewei.
- Muspelheim en het Zwaard van Surtr; connectie, verantwoordelijkheid, balans
- Staan in de kracht van de Zon, het Oog van de Eeuwige Bron
- Zout, het gekristalliseerde Licht
- Het transformatieve Vuur van de Pherrylt: de kracht van intentie
- Vuur als Poort, de consequenties van het "naderbij brengen"
- de Rite van de Buizerd, een 4 uur durende sacrale dans
Tijdens deze driedaagse maak je Vuurbekken, het krachtvoorwerp en Sleutel van het Zuiden.

De vierde keer komen we samen rond de kracht van het Westen en het Element Water:
- Het Domein van het Water op het Jaarwiel en de corresponderende krachten
- Verdere verdieping op het Altaar
- de eerste mysteriën van de Oude Zalm en het Meer van Wijsheid
- de Slangen en de Nekkers
- de eerste mysteriën van de Hazelaar;
- de eerste mysteriën van de Wachter van het Meer: de Grote Liedzanger en Bewaarder van de Tekens;
- de eerste mysteriën van de Kleine Man met de Kap: de Grote Heelmeester
- de eerste mysteriën van Mannanon Mac Lir en de Wegen naar Annwn
- de Schaal; de Ketel
- het Element Gwyar en de Beweging
- de mysteriën van de Tijd
- de mythische nederzetting Muiras en de kracht van de Ketel van de Dagda.
- de 3 teachings van de Druïde Semias
- De Grote Slang van het Westen
- De Poel van het Leven
- 'schouwen', oefeningen in 'zien'
- De aard van interpreteren
- het ritueel van de zwarte spiegel brengt je een openbaring over jezelf en een destiny retrieval (het vinden van je bestemming of hernieuwde focus op je bestemming) als oriëntatie en bekrachtiging van je pad
Tijdens deze driedaagse maak je Zwarte Spiegel, het krachtvoorwerp en Sleutel van het Westen.

Tijdens een vijfde samenkomst, maken we op alchimistische wijze de Plantensteen uit de spagyrsche tinctuur die gedurende het hele traject verder groeide en rijpte.
/|\

bottom of page