top of page

Beer

 

Beer geldt als één van de regale dieren. Deze Volle Maan is dan ook de eerste van de koninklijke manen.

Beer is de oer-moeder van de levende schepping.

In haar rusten de krachten van het materiële, de tastbaarheid en de grens.

Als moeder van alle vormen, is zij zelf de eerste vorm.

De Beer geldt in onze kosmologie als een vertegenwoordiger van de diepe Winter en het harde, donkere Noorden.

Het lijkt vreemd om dit majestueus dier hier bij deze lente/ bijna zomer maan terug te vinden.

De Maan zelf staat nu in de constellatie Boogschutter, in de oude traditie Dumannios - de Donkere - genoemd.

Even mysterieus op dit tijdstip is de aanroeping en aanwezigheid van het Groene Gezicht, een rituele test die als een “onthoofdingsspel" overleefde in de volksoverlevering van Arthuriaanse legenden over Walewein en de Groene Ridder/heer Bertilak.

Mysterieus, omdat ook dit verhaal zich voornamelijk situeert rond de kerstperiode.

Heel in het kort gaat het als volgt: de Groene Ridder daagt de andere Ridders uit om hem een fikse klap te geven, op voorwaarde dat degene die de slag geeft, door de Groene Ridder eenzelfde slag terug krijgt.

Walewein stemt toe en slaat zodanig hard dat hij de Groene Ridder onthoofd, maar de Groene Ridder leeft nog, neemt zijn hoofd op en nodigt Walewein uit om over een jaar, wanneer het opnieuw Kerst is, naar zijn “Groene Kapel" te komen om dezelfde slag in ontvangst te nemen.. het aankijken en aanvaarden van consequenties, moed en oprechtheid worden uitgedaagd in het vooruitzicht van een zekere dood. Op zijn avontuur zal Walewein worden geconfronteerd met de vrouwelijke zijde van de Groene Man.

We hebben dus twee typische Winter krachten die ons hier in de volle explosie van de Lente opwachten.

De Beer die we hier bij deze maan tegen komen is de mannelijke Beer.. de Krijger Koning die zijn plaats inneemt temidden van de eeuwige woeste vrouwelijke Natuur. Enerzijds is dit de roekeloze, onbevreesde, maar ook speelse mens die helemaal in verbinding staat met de natuurlijke schepping.

Anderzijds gaat het bij deze mannelijke Beer en het Groene Hoofd over het leren kennen en beheersen van deze krachten.

Deze Maan neemt de krachten onder de loep die zich ontwikkelen tussen uitersten, tussen vrouwelijk en mannelijk. Het gaat over een speelsheid en passie, die wordt uitgedaagd om een Plaats te krijgen..

We zien dit gesteund door de Zon die in de constellatie Semiuisoni, de dartele biggen, staat (huidig: Tweelingen). Van deze speelse twee, noemt er één Dageraad, de ander Hoeder. Dageraad is uitbundig en initieert, Hoeder is bedachtzaam en behoedt. Waar dit sterrenbeeld dicht bij de Melkweg ligt, duidt het de plaats aan van Sionan, de Bron van Verbinding.

Tijdens deze Volle Maan trekt de Beer als Krijger Koning over het Land.

Het Grote Huwelijk is met de Mei (Beltaine) voltrokken: de Koning is met het Land gehuwd, en de Kracht van Groei spreidt zich over dit Land. Het Groene Gezicht toont zich als een beproeving of we onszelf verliezen of vinden in de passionele levenskrachten.

De Krijger Koning beheerst de gerichtheid en doelbewustheid, en wendt deze aan om de groeikracht te ontketenen tussen polen, spanningen en dualiteiten.

Deze explosieve kracht werkelijk kennen, en in al diens consequenties en implicaties in de ogen durven kijken, is de uitdaging van het Groene Gezicht.

De Beer en het Groene Hoofd vertegenwoordigen beide de onverbiddelijke kracht van de Natuurwetten. Hun uitnodiging, is om volledig in het materiële leven te staan met al diens oorzaken en gevolgen, en hierin een onverschrokken, eerbare plaats in te nemen.

Meesterschap over de spanning/ontlading tussen de uitersten is waar het om draait.

bottom of page